Skocz do zawartości

Maj

Aktualności

Powiat koniński zakończył kwalifikację wojskową

Prawie tysiąc poborowych stawiło się na kwalifikację wojskową w powiecie konińskim.
 
Przez siedem tygodni Powiatowa Komisja Lekarska nr 1 w Koninie określała zdolność do służby i przyznawała kategorię wojskową poborowym z powiatu konińskiego.
 
W tym roku, przed komisję lekarską stawiło się 988 mężczyzn z rocznika podstawowego, tj. urodzonych w 1993 roku. Przebadano także 13 osób z roczników starszych i 9 kobiet - absolwentek kierunków przydatnych do służby wojskowej.
 
Kwalifikacja przebiegała bez zakłóceń, a frekwencja wyniosła ponad 98%. Główną przyczyną niestawiennictwa poborowych była zmiana miejsca zamieszkania i niedopełnienie obowiązku zgłoszenia tego faktu odpowiednim organom.  Przed komisję nie stawiły się też osoby skazane, odbywające karę pozbawienia wolności w zakładach karnych.
 
Za zdolnych do odbywania służby wojskowej oraz pełnienia takiej służby poza granicami kraju, Komisja uznała 900 osób wezwanych do kwalifikacji wojskowej z rocznika podstawowego. Kategorię „E” (całkowicie niezdolny do służby) otrzymało 37 badanych a 56 osób zostało zakwalifikowanych, jako niezdolne do odbywania służby w czasie pokoju. Na badania dodatkowe skierowano 29 poborowych.
 
Koordynatorem kwalifikacji wojskowej w powiecie konińskim było Biuro Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych konińskiego Starostwa. Nad jej sprawnym przebiegiem czuwali także członkowie Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 1, przedstawiciele Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Koninie, pracownicy urzędów gminnych oraz pracownicy ewidencji zatrudnieni na czas trwania kwalifikacji.

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting