Skocz do zawartości

Luty

Aktualności

Nabór na udział w misji gospodarczej do Brazylii

Celem misji jest stworzenie możliwości nawiązania przez wielkopolskie przedsiębiorstwa bezpośredniego kontaktu z partnerami gospodarczymi brazylijskimi oraz zwiększenie ich zdolności promocyjnych.

W misji udział wziąć mogą średnie i duże przedsiębiorstwa z branży budownictwa drogowego, kolejowego, branży maszynowej i elektronicznej (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.), posiadające siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego, zrzeszone w konsorcjum, zainteresowane realizacją kompleksowych prac przy budowie metra w Kurytybie, w stanie Parana. Zakres prac obejmuje przygotowanie kompleksowego projektu, wykonanie robót budowlanych oraz dostarczenie niezbędnych urządzeń do obsługi metra, w tym wagonów metra.

Konsorcjum zgłoszone do udziału w misji gospodarczej powinno przedstawić dokumenty potwierdzające potencjał pozwalający na przedłożenie oferty partnerom brazylijskim, wskazujący na możliwość wykonania w/w zakresu robót. Konsorcjum powinno się składać z co najmniej 3, a maksymalnie 5 firm. W misji mogą wziąć udział maksymalnie 2 konsorcja. Firmy zrzeszone w konsorcjum przedłożą dokumenty potwierdzające przynależność do danego konsorcjum.

Rozpatrywane będą jedynie prawidłowo wypełnione zgłoszenia zawierające: Formularz zgłoszeniowy, Oświadczenie o pomocy de minimis oraz Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. Warunkiem organizacji misji jest zawarcie przez Organizatora umów z co najmniej 1 konsorcjum, tj. 3-5 przedsiębiorstwami tworzącymi konsorcjum.

Misja organizowana jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki, projekt kluczowy „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce”.

Jednostki zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego, Oświadczenia o pomocy de minimis oraz Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis i zapoznanie się z warunkami uczestnictwa oraz przesłanie wypełnionych dokumentów na adres e-mail: agnieszka.lacka@umww.pl oraz zwykłą pocztą lub osobiście do Sekretariatu Departamentu Gospodarki UMWW, ul. Przemysłowa 46, do dnia 2 marca 2012 r., do godz. 12.00.
 
Formularz zgłoszeniowy i warunki uczestnictwa muszą być podpisane.

Dodatkowych informacji udziela:
Agnieszka Łącka
Departament Gospodarki
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
tel. 61/626 62 69
e-mail: agnieszka.lacka@umww.pl.

oraz na stronie: http://www.umww.pl/biznes/aktualnosci/nabor-na-udzial-w-misji-gospodarczej-do-brazylii-w-dniach-1-6-kwietnia-2012-r.html.

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting