Skocz do zawartości

Luty

Aktualności

Aktualizacja składu Komisji Konkursowej pracującej przy otwartych konkursach ofert

W związku z aktualizacją składu Komisji Konkursowej pracującej przy otwartych konkursach ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz innym uprawnionym podmiotom, działając w myśl art.15 ust. 2b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez Powiat Koniński,Zarząd Powiatu Konińskiego zwraca się z prośbą do organizacji pozarządowych i podmiotów określonych w art. 3 ust.3 cytowanej wyżej ustawy, o rekomendowanie do składu Komisji swego przedstawiciela.
 
Kandydatury należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lutego 2012 r., do godz. 15:00 na e-mail: roma.nawrocka@powiat.konin.pl lub pocztową na adres: Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Starostwo Konińskie 62-510 Konin, ul. Aleje 1 Maja 9.
 
W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko kandydata, nazwę organizacji, która go rekomenduje, funkcje, jaką kandydat pełni w organizacji, telefon kontaktowy, adres e-mail i pocztowy do kandydata.
 
Zgłoszenie powinno być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela organizacji rekomendującej.
 
Spośród zgłoszonych kandydatów Zarząd Powiatu Konińskiego wybierze skład Komisji Konkursowej, o czym niezwłocznie powiadomi zainteresowanych

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting