Skocz do zawartości

Listopad

Aktualności

Z XXIII sesji Rady Powiatu Konińskiego

Radni powiatu konińskiego gościli na czwartkowej (29 listopada) sesji Wojewodę Wielkopolskiego. Piotr Florek wziął udział w obradach, by poinformować o zaawansowaniu prac wdrożeniowych systemu telewizji cyfrowej w Wielkopolsce oraz zmianach przepisów regulujących zasady wspierania samorządów w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
 
Porządek XXIII sesji Rady Powiatu Konińskiego liczył 17 punków. W części sprawozdawczej posiedzenia Rada przyjęła sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz informację o stanie przygotowań do zimowego utrzymania dróg. Przedmiotem obrad były także zagadnienia wymagające rozstrzygnięcia w drodze uchwały. Radni zadecydowali w ten sposób o przyjęciu powiatowego programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz zatwierdzili program współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok. Uchwalili również nowy regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach powiatu, zmienili plan wydatków PFRON w roku bieżącym oraz desygnowali ze swojego grona przedstawicieli do Powiatowej Rady Zatrudnienia. Radni dokonali też zmian w tegorocznym budżecie oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2012-2023.
 
Na zaproszenie starosty Małgorzaty Waszak, w drugiej części posiedzenia wziął udział wojewoda wielkopolski Piotr Florek.
 
Spotkanie z radnymi rozpoczął od omówienia zaawansowania prac wdrożeniowych systemu telewizji cyfrowej na terenie Wielkopolski. Wojewoda poinformował o terminach wyłączenia nadawania analogowego w różnych częściach województwa. Zgodnie z harmonogramem, poza powiatami z północy regionu, wyłączenie sygnału analogowego i przejście na system cyfrowy nastąpi do końca tego roku. Wojewoda zaapelował do władz powiatu o włączenie się w akcję informacyjną oraz pomoc osobom starszym w dostosowaniu odbiorników telewizyjnych do odbioru cyfrowego.
 
Piotr Florek przekazał też radnym powiatu informacje o zmianach przepisów regulujących zasady wspierania samorządów w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Dotyczą one poziomu dofinansowania projektów, wysokości środków przeznaczanych dla poszczególnych województw, procedur wprowadzenia modyfikacji we wnioskach już złożonych oraz naborów uzupełniających.
 
„Zabiegałem o zwiększenie dofinansowania, bo zdaję sobie sprawę z trudnej sytuacji finansowej samorządów. Dla większości z nich 30 procent to za mało, by zdecydować się na udział w programie. Zwiększenie maksymalnego udziału dotacji celowej z budżetu państwa z 30 do 50% kosztów realizacji zadania oraz zwiększenie maksymalnej kwoty dofinansowania z miliona do trzech milionów złotych, to korzystne zmiany, które służyć mają zwiększeniu aktywności inwestycyjnej samorządów na drogach lokalnych” – powiedział Wojewoda.  Dodał też, że województwo wielkopolskie otrzymało dużo większą pulę pieniędzy na realizację programu w latach 2013-2015. Już w przyszłym roku wyniesie ona ponad 41 milionów, a w 2014 roku wzrośnie dwukrotnie do 82 milionów złotych.
Z XXIII sesji Rady Powiatu Konińskiego
Z XXIII sesji Rady Powiatu Konińskiego
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting