Skocz do zawartości

Listopad

Aktualności

XXIII sesja Rady Powiatu Konińskiego

Sesja Rady Powiatu Konińskiego odbędzie się 29 listopada 2012 r., o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa.
 
XXIII sesja przebiegać będzie według następującego porządku:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i pytania radnych.
6. Informacja na temat przygotowań do zimowego utrzymania dróg 2012/2013.
7. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości zajętej pod drogę powiatową nr 3216 P relacji: droga wojewódzka 266 – Lichnowo – Milin – Kuźnica – Barce - Borki – granica powiatu kolskiego (Ochle).
8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Koniński.
9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.
10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2013 – 2020.
11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 r.
12. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2012 rok.
13. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2012 – 2023.
14. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
15. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
16. Zamknięcie obrad.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting