Skocz do zawartości

Kwiecień

Aktualności

3,5 miliona złotych dla powiatu

Ponad 3,5 miliona złotych z PFRON zasiliło budżet powiatu konińskiego. To ponad 600 tysięcy więcej niż w roku ubiegłym. Środki te przeznaczone zostaną na realizację zadań samorządu na rzecz osób niepełnosprawnych.
 
Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonał podziału środków na rok 2012. Dofinansowanie dla powiatu konińskiego wyniosło 3530079,00 złotych.
 
Na ostatniej sesji (29 marca) radni powiatu ustalili wysokość przyznanych środków na realizację poszczególnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. Ich podział dostosowany został do aktualnych potrzeb osób niepełnosprawnych oraz ilości złożonych wniosków.
 
Najwięcej, bo ponad 2,5 mln zł otrzymają w tym roku warsztaty terapii zajęciowej. Dzięki temu, wzrośnie dofinansowanie kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w warsztatach z 1233 zł do 1360 zł. Pozostałe środki przeznaczone zostaną na doposażenie placówek oraz prace związane z ich remontami i bieżącymi naprawami.
 
Uwzględniając potrzeby wynikające ze złożonych wniosków, a także kierując się doświadczeniem lat ubiegłych, prawie 450 tysięcy złotych zaplanowano na dofinansowanie do zakupów niezbędnego sprzętu ułatwiającego osobom niepełnosprawnym codzienne funkcjonowanie, tj. środków ortopedycznych i pomocniczych oraz sprzętu rehabilitacyjnego.
 
Tegoroczne wsparcie do turnusów rehabilitacyjnych wyniesie natomiast 150 tysięcy złotych. W latach 2010-2011 wysokość środków PFRON przypadających wg algorytmu dla naszego powiatu kształtowała się na dużo niższym poziomie, stąd dofinansowaniem do turnusów rehabilitacyjnych objęte były tylko dzieci i młodzież. Po dwuletniej przerwie, z tej formy pomocy będą mogły skorzystać także osoby dorosłe.
 
Kolejne 220 tysięcy z PFRON-owskiej puli wykorzystane zostanie na walkę z barierami. Poza dofinansowaniem do usuwania barier architektonicznych, w tym roku będzie można otrzymać wsparcie na likwidację barier technicznych oraz w komunikowaniu się.
 
Dwukrotnie większą kwotę niż w roku ubiegłym powiat przeznaczy także na dofinansowanie do sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych. Zabezpieczone na ten cel 50 tysięcy złotych umożliwi organizacjom pozarządowym uzyskanie dofinansowania na wszystkie przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w 2012 roku.
 
Do 60 tysięcy złotych powiat zwiększył również pulę środków na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej zlecane organizacjom pozarządowym.   
 
Z uwagi na kontynuację projektu Europejskiego Funduszu Społecznego „Dotacja szansą dla mnie”, nie będą w tym roku udzielane dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Na pozostałe zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia zabezpieczono kwotę 60 tysięcy złotych.
 
Jak zapewnia Elżbieta Sroczyńska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie, kwota dofinansowania PFRON dla powiatu konińskiego jest dużo wyższa niż w latach ubiegłych, co pozwoli pomóc znacznie większej liczbie osób niepełnosprawnych oczekujących na wsparcie.

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting