Skocz do zawartości

Aktualności 2011

Z Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Konińskiego

Wójtowie i burmistrzowie gmin powiatu konińskiego zainaugurowali wczoraj spotkania Konwentu IV kadencji samorządu.
 
W obradach, po raz pierwszy wzięli udział nowo wybrani włodarze siedmiu gmin powiatu. Na spotkanie zaproszeni zostali także Starosta koniński Stanisław Bielik, Krzysztof Gubański Prezes Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, Wiesława Matusiak Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy oraz Roman Szpurka przedstawiciel Regionalnego Oddziału Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu.
 
Na wniosek Starosty Konińskiego, wójtowie i burmistrzowie dokonali wyboru  swoich przedstawicieli do Powiatowej Rady Zatrudnienia oraz Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Z woli Konwentu, w pracach Rady uczestniczyć będzie wójt Krzymowa Tadeusz Jankowski a w posiedzeniach Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego –  wójt gminy Wierzbinek Paweł Szczepankiewicz.
 
Następnie, dyrektor Wiesława Matusiak przybliżyła zebranym statystyki dotyczące wielkości bezrobocia w poszczególnych gminach oraz przedstawiła możliwości współfinansowania przez PUP tworzenia nowych miejsc pracy. Uczestnicy spotkania wysłuchali informacji Prezesa Krzysztofa Gubańskiego o realizowanych przez Agencję Rozwoju Regionalnego projektach unijnych a także zapoznali się z ofertą współpracy dla samorządów na ten rok.
 
Gorącą dyskusję wśród samorządowców wywołał temat lokalnych podtopień. Utrzymujący się od ponad trzech tygodni wysoki poziom wody w strugach i kanałach oraz niska retencja gruntu powodują zalewanie gospodarstw rolnych oraz zabudowań mieszkalnych w kilku gminach powiatu. Zdaniem ich przedstawicieli, jednym z głównych powodów takiej sytuacji są wieloletnie zaniedbania w zakresie konserwacji rowów melioracyjnych i urządzeń hydrotechnicznych. Winny jest także system prawny, który rozmywa odpowiedzialność za ich utrzymanie.
 
Spotkanie zakończyło się podjęciem decyzji o wystosowaniu do Wojewody Wielkopolskiego wspólnej petycji Konwentu i Starosty Konińskiego o zwiększenie środków na zadania związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych w powiecie konińskim.

Zobacz także:
Centrum Informacji TurystycznejTłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w KoninieChopin w powiecie konińskimrozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie
© 2020 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting