Skocz do zawartości

Aktualności 2011

Obrady XXXVII sesji Rady Powiatu Konińskiego

Problem doraźnej pomocy stomatologicznej, modernizacja dróg powiatowych, programy współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi czy sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu, to niektóre z zagadnień poruszanych na XXXVII sesji Rady Powiatu Konińskiego, która odbyła się 30 marca br.

Posiedzenie sesji Starosta Koniński Stanisław Bielik rozpoczął przedstawieniem sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu i realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym. W tej części spotkania, Starosta poinformował radnych m.in.: o promocji turystycznej powiatu na imprezach wystawienniczych w Łodzi i w Katowicach; o sukcesie sportowym powiatu tj. o zajęciu III miejsca podczas XI Powiatowej Zimowej Spartakiady Mieszkańców Wsi, podpisaniu umowy na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Wilczogóra - Wturek, powiatowym finale olimpiady konsumenckiej oraz o Forum Rolniczym w Żychlinie.
Po wysłuchaniu sprawozdania Starosty, żywą dyskusję wśród radnych wywołał problem braku niezwłocznej pomocy stomatologicznej na terenie powiatu konińskiego. Radni odnieśli się również do decyzji o zamknięciu składowiska odpadów w Goraninie.
Nie wznosząc żadnych uwag, Rada Powiatu przyjęła sprawozdania z realizacji zadań przez: Dom Pomocy Społecznej w Ślesinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie, Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Ślesinie.
Radni wysłuchali także informacji podsumowujących ubiegłoroczne wykonanie: programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi, zadań w drogownictwie, projektów powiatu konińskiego z udziałem zewnętrznych środków finansowych, inwestycji realizowanych przez Wydział Administracyjny i Zamówień Publicznych konińskiego Starostwa, a także sprawozdania z działalności wydziału Spraw Organizacyjnych i Społecznych w zakresie skarg i wniosków.
Zgodnie z porządkiem obrad, Rada podjęła cztery uchwały w sprawach: zmiany treści załącznika do uchwały Nr IX/41/07 pt: "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego na lata 2007-2012", odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Powiatu Konińskiego oraz wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu na terytorium powiatu konińskiego a także dokonała zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2010 rok.

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting