Skocz do zawartości

Aktualności 2011

O podtopieniach na naradzie w Starostwie

Podtopienia i zagrożenie powodzią zdominowały naradę Starosty poświęconą sprawom obronnym.
 
Wczoraj, w konińskim Starostwie odbyła się narada dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego powiatu konińskiego realizujących zadania obrony cywilnej.
 
Głównym celem spotkania było omówienie tegorocznych zadań gmin w zakresie obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i zadań obronnych, jako ważnych ogniw w lokalnym systemie bezpieczeństwa.
 
Bolesław Garus, kierownik Biura Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych Starostwa, przekazał uczestnikom spotkania wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Powiatu w kwestii realizacji zadań obrony cywilnej w 2011 roku a także omówił metodykę opracowania tegorocznego planu szkolenia obronnego realizowanego przez gminy.
 
Z uwagi na obowiązujący na obszarze powiatu stan alarmu przeciwpowodziowego oraz pogarszające się warunki hydrometeorologiczne, naradę zdominował temat przygotowania gmin na wypadek wystąpienia powodzi.
 
Omówiona została aktualna sytuacja w najbardziej zagrożonych gminach: Golinie, Rzgowie, Kramsku, Krzymowie i Starym Mieście. Jak zapewnili uczestniczący w naradzie ich przedstawiciele, w gminach zalewowych prowadzony jest stały monitoring wałów przeciwpowodziowych, a odpowiednie służby prowadzą wypompowywanie wody z rozlewisk oraz podtopionych piwnic i gospodarstw. Wszystkie gminy posiadają aktualne plany ewakuacji I i II stopnia oraz magazyny przeciwpowodziowe.
 
Kierownik Garus przypomniał procedury postępowania na wypadek wystąpienia powodzi, które zostały szczegółowo omówione 21 grudnia ubiegłego roku na posiedzeniu Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Mówił też o konieczności wyznaczenia w każdej z pięciu gmin pracownika do całodobowego kontaktu z PCZK. W celu zapewnienia właściwego przepływu informacji, zadeklarował przekazywanie gminom codziennych komunikatów hydrologicznych i innych informacji odnoszących się do aktualnej sytuacji powodziowej w powiecie oraz zaapelował o składanie do PCZK meldunków z gmin aż do odwołania alarmu przeciwpowodziowego.

O podtopieniach na naradzie w Starostwie
O podtopieniach na naradzie w Starostwie
Zobacz także:
Centrum Informacji TurystycznejTłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w KoninieChopin w powiecie konińskimrozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie
© 2020 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting