Skocz do zawartości

Wrzesień

Aktualności

Z X sesji Rady Powiatu Konińskiego

O wzroście nakładów na powiatowe drogi, zakupie fortepianu dla szkoły w Żychlinie oraz o aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych – dyskutowali wczoraj w konińskim Starostwie Radni Powiatu.
 
X sesję Rady Powiatu Konińskiego zdominowały sprawy finansowe. Najwięcej uwagi radni poświęcili zmianom w tegorocznym budżecie. O 800 tys. zł zwiększyli plan wydatków na realizację zadań na drogach powiatu.
 
„Dodatkowe środki, pozyskane z gmin powiatu w ramach dofinansowania wspólnych inwestycji drogowych oraz stanowiące dochód ze sprzedaży nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, pozwolą nam na wykonanie zaplanowanych na ten rok 8 inwestycji i 19 remontów na łączną kwotę ponad 16 mln zł.” – zapewniła starosta Małgorzata Waszak
 
Radni zadecydowali też o zabezpieczeniu w budżecie 60 tys. zł na zakup fortepianu dla Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie oraz zwiększeniu do 100 tys. zł. środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie remontów w internacie żychlińskiej placówki.
 
Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy za I półrocze br., a także zatwierdziła do realizacji projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu „Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych”. W tym i przyszłym roku zostanie nim objętych 100 osób pozostających bez zatrudnienia na lokalnym rynku pracy dłużej niż 12 miesięcy. Całkowity koszt projektu wyniesie ponad 700 tys. zł.
 
Podczas wczorajszych obrad, radni wyrazili również zgodę na zaciągnięcie przez powiat kredytu komercyjnego w wysokości 6 mln 525 tys. zł na sfinansowanie deficytu budżetowego w roku bieżącym. Podjęli też uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Wierzbinek. Jako partner projektu pn. „Remont drogi gminnej relacji Sadlno-Nowa Wieś”, realizowanego przez samorząd gminy w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, Powiat Koniński zadeklarował wsparcie w wysokości 90 tys. zł.

Z X sesji Rady Powiatu Konińskiego
Z X sesji Rady Powiatu Konińskiego
Zobacz także:
Centrum Informacji TurystycznejTłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w KoninieChopin w powiecie konińskimrozlicz PIT
© 2020 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting