Skocz do zawartości

Wrzesień

Aktualności

Rządowa pomoc dla gospodarstw zniszczonych w nawałnicach

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na wniosek wojewody wielkopolskiego Piotra Florka przyznał 3 mln złotych z rezerwy celowej na pomoc mieszkańcom poszkodowanym w wyniku nawałnicy, która przeszła nad południową Wielkopolską 5 września. Wojewoda podczas specjalnej konferencji zaapelował o jak najszybsze uruchomienie wypłat zasiłków do 6 tys. zł. Poszkodowani mogą skorzystać z szerokiej pomocy rządowej, która obejmuje także środki na remonty uszkodzonych budynków mieszkalnych. Pieniądze wypłacane będą w transzach do 10 tys. złotych. Ewentualna wyplata kolejnych rat uzależniona będzie od rozliczenia się poszkodowanych poprzez faktury i rachunki. Rządowa pomoc obejmie także zniszczoną infrastrukturę komunalną. Dofinansowanie ze środków budżetu państwa udzielane będzie na konkretne zadania zgłoszone przez samorządy. Osobna linia pomocowa skierowana jest dla rolników. Oprócz kredytów preferencyjnych na wznowienie produkcji będą mogli skorzystać z odroczenia terminu płatności składek KRUS, płatnościach z tytułu sprzedaży i dzierżawy oraz ulg w podatku rolnym. Ze względu na brak możliwości dotrzymania terminu przekazywania do gmin protokołów szacowania szkód wojewoda wystąpił do Ministra Rolnictwa z wnioskiem o zmianę rozporządzenia – przedłużenie terminu składania wniosków celem objęcia pomocą również poszkodowanych rolników w dniu 5 września.
 
Nawałnica, która 5 września przeszła nad południową Wielkopolską, spowodowała straty w 24 gminach. Największe zniszczenia poczyniła w gminach: Blizanów, Stawiszyn, Gołuchów, Lisków. Uszkodzeniu w Wielkopolsce uległy 723 budynki, 5 z nich wyłączono z użytkowania. Znaczna część zniszczonych gospodarstw posiadała pokrycia dachowe wykonane z eternitu. Wojewoda wielkopolski otrzymał zapewnienie od prezes WFOŚiGW w Poznaniu o zabezpieczeniu środków na utylizację azbestu.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał 3 mln złotych z rezerwy celowej na pomoc mieszkańcom poszkodowanym w wyniku nawałnicy
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał 3 mln złotych z rezerwy celowej na pomoc mieszkańcom poszkodowanym w wyniku nawałnicy
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał 3 mln złotych z rezerwy celowej na pomoc mieszkańcom poszkodowanym w wyniku nawałnicy
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting