Skocz do zawartości

Wrzesień

Aktualności

"Inicjatywa lokalna" szansą aktywizacji mieszkańców powiatu

Jak współtworzyć polityki publiczne, jaka ma być rola Pełnomocnika w systemie współpracy organizacji pozarządowych z samorządami, czy też jak budować płaszczyznę współpracy między urzędnikami a lokalnymi radami pożytku publicznego? – na te i inne pytania próbowali znaleźć odpowiedź uczestnicy Ogólnopolskiego Forum Pełnomocników ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, które odbyło się w ubiegłym tygodniu w Warszawie.
 
Spotkanie zorganizowane zostało przez Miasto Stołeczne Warszawa oraz Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT w ramach trwającego od 10 do 17 września Tygodnia Obywatelskiego.
 
„Forum było okazją do wspólnej rozmowy i wymiany doświadczeń na temat istotnych dla grona Pełnomocników kwestii. Dyskusje dotyczyły dobrych, modelowych mechanizmów wzmacniających współpracę między samorządami a organizacjami pozarządowymi a także nowych rozwiązań, dotąd praktycznie niewykorzystywanych, takich jak np. inicjatywa lokalna” – mówi reprezentująca w spotkaniu powiat koniński Romualda Nawrocka Pełnomocnik Starosty ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
 
Poszukiwanie sposobów rozwiązania najistotniejszych problemów jakie występują na płaszczyźnie współpracy samorząd - III sektor odbywało się w siedmiu grupach warsztatowych.
 
Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami z powiatu konińskiego wzięła udział w dyskusji poświęconej zagadnieniu „Inicjatywa lokalna – jak to zrobić by działała?”.
 
Choć „Inicjatywa lokalna” jest działaniem od dawna funkcjonującym w świadomości i praktyce społecznej, należy do zapisów wprowadzonych do ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w marcu ubiegłego roku. Stwarza ona szansę podejmowania działań obywatelom niezrzeszonym w żadnej organizacji społecznej a także daje możliwości szerszego działania stowarzyszeniom nie posiadającym osobowości prawnej np. kołom gospodyń wiejskich, które nie są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 
„Inicjatywa musi być po stronie mieszkańców, którzy składając wniosek, podejmują się realizacji ważnego dla siebie zadania publicznego. Choć samorząd nie przekazuje na ten cel dotacji, to staje się partnerem pokrywającym część kosztów wnioskowanego przedsięwzięcia. Zgłaszając inicjatywę, mieszkańcy muszą też zadeklarować swój wkład w jej realizację, tj. wykazać się pracą społeczną a także wkładem rzeczowym i finansowym” - podkreśla Romualda Nawrocka.
 
Trwają prace nad przygotowaniem przyszłorocznego „Programu współpracy powiatu konińskiego z organizacjami pozarządowymi”. Zapraszamy przedstawicieli III sektora z naszego powiatu do włączenia się w jego opracowanie.

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting