Skocz do zawartości

Sierpień

Aktualności

X sesja Rady Powiatu Konińskiego

W ostatnim dniu sierpnia (31 bm.) odbędzie się X sesja Rady Powiatu Konińskiego. Posiedzenie rozpocznie o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa.
 
Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i pytania radnych.
 6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie za I półrocze 2011 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych z Powiatu Konińskiego”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wierzbinek.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2011.
 11. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
 12. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
 13. Zamknięcie obrad.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting