Skocz do zawartości

Sierpień

Aktualności

Rozstrzygnięto IX edycję Konkursu Powiatowy Rolnik Roku

Do grona najbardziej przedsiębiorczych gospodarzy powiatu konińskiego dołączyło wczoraj pięciu rolników. Podczas powiatowych uroczystości dożynkowych w Rzgowie poznaliśmy nazwiska laureatów IX edycji Konkursu Powiatowy Rolnik Roku.
 
Z myślą o promocji tych najbardziej przedsiębiorczych oraz w celu popularyzacji dobrych praktyk rolniczych, od dziewięciu lat konińskie Starostwo organizuje Konkurs „Powiatowy Rolnik Roku”. 
Tradycyjnie, wyboru najlepszych rolników dokonała - powołana Zarządzeniem Starosty Konińskiego – Kapituła, która wizytowała gospodarstwa, zgłoszone do konkursu przez określone w regulaminie instytucje. Komisja poddała je obiektywnej i wszechstronnej ocenie oraz zakwalifikowała do grupy nominowanych i laureatów.
W latach 2003 - 2010, do tytułu „Powiatowy Rolnik Roku” pretendowało 120 przedsiębiorców, 75 otrzymało akty nominacji a 34 uhonorowanych zostało prestiżowym tytułem i „statuetką Żniwiarza”.
Do udziału w tegorocznej, IX edycji Konkursu zgłoszonych zostało 17 gospodarstw, które w lipcu br. wizytowane były przez Kapitułę, w składzie: Juliusz Kłaniecki - Kierownik Powiatowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Jolanta Nawrocka - Przewodnicząca Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Koninie, Bożena Frankowska - Naczelnik Wydziału Ochrony Gruntów Rolnych, Rolnictwa i Leśnictwa konińskiego Starostwa oraz Ewa Jakubowska- Kierownik Referatu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Pracom Kapituły przewodniczył Bogumił Leszczak przewodniczący komisji rolnictwa i ochrony środowiska rady powiatu konińskiego.
Kierując się takimi kryteriami, jak: efektywność gospodarowania, poziom produkcji, nowoczesność technologii, organizacja gospodarstwa i racjonalność wyposażenia oraz dobrostan zwierząt, stosowanie zwykłej dobrej praktyki rolniczej, przestrzeganie zasad bhp a także dokonując ogólnej oceny kandydatów, Kapituła postanowiła przyznać 11 nominacji do tytułu „Powiatowy Rolnik Roku 2011”: Piotrowi Czajczyńskiemu z Łagiewnik w gminie Grodziec, Dorocie i Piotrowi Grudzińskim z Sycewa, gmina Sompolno,  Honoracie i Błażejowi Janickim z Osieczy Drugiej w gminie Rzgów, Bożenie i Mirosławowi Kaczmarkom z Komorowa Kolonii gmina Kazimierz Biskupi, Katarzynie i Markowi Michalakom z Goliny Kolonii, Jadwidze i Kazimierzowi Michalskim z Sycewa gmina Sompolno, Marzenie i Markowi Pietrzakom z miejscowości Ziemięcin w gminie Wierzbinek, Annie i Tomaszowi Szczepankiewiczom z Myśliborza gmina Golina, Wiolecie i Janowi Szmidt z Biskupia gmina Ślesin, Agnieszce i Mariuszowi  Zwolskim z Czartowa w gminie Skulsk oraz Norbertowi Sieczce z Kawnicy Kolonii w gminie  Golina.
           
Uwzględniając specyfikę gospodarstw, rodzaj produkcji, siłę konkurencyjności oraz oddziaływanie na środowisko, Kapituła postanowiła uhonorować tytułem „Powiatowy Rolnik Roku 2011” :
- Dorotę i Piotra Grudzińskich, prowadzących w Sycewie 17,72 hektarowe gospodarstwo sadownicze i szkółkarskie, specjalizujące się w produkcji drzew owocowych (jabłoni, śliw, gruszy) oraz krzewów ozdobnych. Roczna produkcja z jednego hektara wynosi około 15 tysięcy  sztuk iglaków;
 
- Jadwigę i Kazimierza Michalskich z Sycewa posiadających 21,87 hektarowe gospodarstwo nastawione na produkcję sadowniczą, głownie uprawę jabłoni.  Rocznie, z jednego hektara rolnicy uzyskują ok. 40 ton jabłek,
 
- Annę i Tomasza Szczepankiewiczów z Myśliborzaprowadzących gospodarstwo o powierzchni 65,51 hektarów oraz hodowlę bydła mlecznego (63 sztuki). Wydajność od jednej krowy wynosi średnio 7 tysięcy litrów mleka rocznie. Gospodarstwo wyposażone jest w wolno-stanowiskową oborę oraz halę udojową,
 
- Katarzynę i Marka Michalaków z Goliny Kolonia,właścicieli 60 ha gospodarstwa,  którego głównym kierunkiem produkcji  jest również mleko. Hodowla 45 sztuk bydła mlecznego  pozwala im osiągać rocznie 7 tysięcy litrów mleka od jednej krowy .
 
- Agnieszkę i Mariusza Zwolskich zCzartowa,którzy na 44,07 hektarach ziemi  uprawiają pszenicę, jęczmień, buraki cukrowe, ziemniaki, żyto i pszenżyto. Dodatkowym kierunkiem działalności państwa Zwolskich jest produkcja mleka (20 krów) oraz hodowla bydła rzeźnego (18 sztuk)
 
Statuetki „Żniwiarza” i nagrody dla laureatów tegorocznego Konkursu oraz akty nominacji dla wszystkich 11 gospodarzy pretendujących do tytułu „Powiatowy Rolnik Roku 2011” wręczyli wczoraj na dożynkowej scenie starosta Małgorzata Waszak i wicestarosta Andrzej Nowak.

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting