Skocz do zawartości

Październik

Aktualności

XII sesja Rady Powiatu Konińskiego

Radni Powiatu Konińskiego obradować będą po raz 12 w tym roku. Najbliższa sesja odbędzie się 9 listopada br., o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i pytania radnych.
6. Informacja o zaawansowaniu prac w drogownictwie.
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011
w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Powiat Koniński.
8. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych za 2010 rok  złożonych przez osoby zobowiązane przepisami ustawy o samorządzie powiatowym.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Konińskiego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koninie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2012.
12. Podjęcie uchwały w sprawie obowiązującej w roku 2012 wysokości opłat i kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu na obszarze powiatu konińskiego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Mamy dla Ciebie czas”.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu
i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rychwał na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Złotkowy – Dąbrowa – etap II”.
16.  odjęcie uchwały w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego.
17. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2011.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2011 – 2016.
19. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
20. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
21. Zamknięcie obrad.

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting