Skocz do zawartości

Październik

Aktualności

Powstaje Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2020

Ruszyły prace nad przygotowaniem powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Pierwsze spotkanie w tej sprawie odbyło się 7 października. Program ma zostać przedstawiony Radzie Powiatu Konińskiego na przełomie listopada i grudnia tego roku.
 
Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011–2020 ma zapewnić kompleksową pomoc, zarówno dla ofiar, jak i sprawców przemocy przy udziale służb i instytucji. Zakłada on podejmowanie równoczesnych działań o charakterze interwencyjnym, profilaktycznym, terapeutycznym i korekcyjnym. Nie tworzy nowych instytucji natomiast wzmacnia kompetencje już istniejących.
 
Głównym jego celem jest zwiększenie świadomości i dostępności pomocy dla osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz pogłębienie wiedzy społeczeństwa o zjawisku przemocy i sposobach radzenia sobie z tym problemem
 
Nad opracowaniem i wdrażaniem programu czuwa Zespół powołany we wrześniu br. przez Radę Powiatu Konińskiego. Tworzą go przedstawiciele policji, kurateli sądowej, organizacji pozarządowych, powiatowych służb pomocy społecznej – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej, Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej oraz konińskiego Starostwa.
 
Jak informuje Elżbieta Sroczyńska Dyrektor PCPR w Koninie „Zespół Sterujący Pracami nad Opracowaniem i Wdrażaniem Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie określi priorytetowe kierunki działań i ich harmonogram, a także zadania wpisujące się w cele  Programu. Do jego zadań należy także współpraca z przedstawicielami instytucji i organizacji zaproszonych do konsultowania Programu, opiniowanie projektu Programu oraz współdziałanie z innymi podmiotami przy jego wdrażaniu”.

Zobacz także:
Centrum Informacji TurystycznejTłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w KoninieChopin w powiecie konińskimrozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie
© 2020 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting