Skocz do zawartości

Październik

Aktualności

Rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie pomocy z działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

Rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie pomocy z działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.
 
Od najbliższego poniedziałku, 24 października, rolnicy będą mogli ubiegać się o przyznanie pomocy finansowej z działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 
Wnioski przyjmowane będą do 4 listopada w Oddziale Terenowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu.
 
Działanie ma wspierać tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów oraz promować zatrudnienie poza rolnictwem na obszarach wiejskich. Skierowane jest do rolników, ich małżonków oraz innych pełnoletnich domowników, którzy planują zróżnicować działalność w gospodarstwie.
 
Z programu będą mogły skorzystać osoby, które zamierzają podjąć lub rozwinąć działalność w zakresie: usług dla ludności oraz dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; sprzedaży hurtowej i detalicznej; rzemiosła lub rękodzielnictwa; robót, usług budowlanych i instalacyjnych; przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych; magazynowania lub przechowywania towarów; wytwarzania produktów energetycznych z biomasy; rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych a także usług komunalnych i turystycznych.
 
Wysokość wsparcia dla jednego beneficjenta nie przekroczy 100 tysięcy złotych, a poziom dofinansowania wyniesie maksymalnie 50% kosztów inwestycji i polegać będzie na zwrocie części kosztów kwalifikowanych operacji.
 
Pomoc finansowa udzielana będzie na konkretne inwestycje: budowę lub modernizację obiektów budowlanych (z wyłączeniem budowy budynków mieszkalnych); zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu a także zakup środków transportu (z wyłączeniem: samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób oraz pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego przez podmioty gospodarcze).
 
Szczegółowych informacji o programie można dowiedzieć się w Centrum Obsługi Rolnika przy ul. Hurtowej 1 w Koninie. Pomocy w tym zakresie udzielą pracownicy wydziału ochrony gruntów rolnych, rolnictwa i leśnictwa konińskiego Starostwa, Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Koninie oraz biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Koninie.

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting