Skocz do zawartości

Październik

Aktualności

Flexicurity szansą na zrównoważony rozwój rynku pracy

20 października 2011 r. w godz. 10.00- 14.00 w klubie „Energetyk” w Koninie, odbędzie się konferencja „Flexicurity szansą na zrównoważony rozwój rynku pracy”. Organizatorem jest Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu.
 
Celem konferencji jest upowszechnienie koncepcji flexicurity wśród przedstawicieli pracodawców i pracowników przedsiębiorstw z subregionu konińskiego i kaliskiego oraz zainicjowanie publicznej dyskusji nad modelem flexicurity adekwatnym do potrzeb regionalnego rynku pracy.
 
Flexicurity to kompleksowe podejście do potrzeb współczesnego rynku pracy, którego priorytetem jest z jednej strony uelastycznienie rynku pracy, organizacji pracy i stosunków pracy, a z drugiej zwiększenie bezpieczeństwa zatrudnienia i bezpieczeństwa socjalnego, przede wszystkim osób o słabszej pozycji na rynku pracy i spoza niego.
 
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII - „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 - „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.3 - „Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności”. Projekt realizowany jest przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu w partnerstwie z firmą Doradztwo Społeczne i Gospodarcze z Poznania.

Udział w Konferencji jest BEZPŁATNY.  Zgłoszenie prosimy przesłać do dnia 18.10.2011r. drogą mailową : monika.nowicka@irpoznan.com.pl , tel. 61/859 35 80 lub na fax: 61/852 13 16.
 

Program konferencji
Formularz zgłoszeniowy
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting