Skocz do zawartości

Październik

Aktualności

Edukacja konsumencka seniorów z powiatu konińskiego

Jakie są możliwości złożenia reklamacji, kiedy konsumentowi przysługuje prawo do zwrotu towaru lub rezygnacji z realizacji umowy a także jak bezpiecznie kupować u akwizytorów czy z katalogu firm wysyłkowych – to pytania najczęściej zadawane przez uczestników szkolenia dla konsumentów seniorów.
 
Ponad 20 osób wzięło udział w spotkaniu pt. "Edukacja konsumencka seniorów”, które odbyło się wczoraj w Licheniu Starym.
 
Szkolenie zrealizowane zostało w ramach ogólnopolskiej kampanii informacyjnej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Stowarzyszenia Konsumentów Polskich. Przy wsparciu organizacyjnym konińskiego Starostwa, spotkanie w Licheniu poprowadził Marek Radwański – współpracownik Stowarzyszenia, Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Poznaniu.
 
Jak wynika z badań UOKiK, osoby w wieku 60 lat i więcej, jako jedna z liczniejszych grup uczestników rynku konsumenckiego, bardzo często padają ofiarami nierzetelnych przedsiębiorców i stosunkowo rzadko dochodzą swoich roszczeń.
 
Ten fakt potwierdził zasadność przeprowadzenia edukacji konsumenckiej wśród seniorów. Celem organizowanych w całej Polsce szkoleń jest wykształcenie u osób powyżej 60 roku życia dobrych nawyków rynkowych poprzez zwiększenie ich wiedzy na temat potencjalnych zagrożeń wynikających z kontaktów z przedsiębiorcami a także zwiększenie znajomości przysługujących im praw.
 
Podczas spotkania z seniorami z powiatu konińskiego omówione zostały tematy dotyczące sprzedaży konsumenckiej, sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość. Uczestnicy szkolenia poznali też przykłady z życia codziennego, w których mogą być najbardziej narażeni na nieuczciwe działania a także dowiedzieli się gdzie i w jaki sposób mogą dochodzić swych roszczeń.
 
Poza pytaniami dotyczącymi możliwości zwrotu towarów, rezygnacji z realizacji umowy czy też reklamacji towarów nabytych poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość, seniorzy zainteresowani byli możliwością dochodzenia roszczeń z tytułu błędów w sztuce lekarskiej.

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting