Skocz do zawartości

Listopad

Aktualności

Informacja z konsultacji w sprawie projektu Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2012

W dniu 26 października 2011 projekt Programu został umieszczony na stronie internetowej Powiatu w zakładce „Aktualności” oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Koninie. Do zamieszczonych w ww. miejscach uwag ani wniosków nie zgłoszono.

            3 listopada br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Koninie odbyło się spotkanie konsultacyjne, w którym uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych w ilości 20 osób, członkowie Komisji Spraw Społecznych Rady Powiatu Konińskiego, Andrzej Nowak - wicestarosta koniński oraz Romualda Nawrocka - pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Byli również obecni naczelnicy wydziałów i kierownicy biur oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu, którzy zamierzają w roku 2012 zlecić do realizacji zadania organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom.

Spotkaniu przewodniczył i je prowadził Dariusz Musiałkiewicz, Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rady Powiatu.

W trakcie dyskusji nad projektem zgłoszono propozycje ujęcia w Programie kwestii dotyczących :
- współdziałania Powiatu z organizacjami pozarządowymi w zakresie utworzenia Rady Pożytku Publicznego,
- odzwierciedlenia w zadaniach priorytetowych na rok 2012 współpracy w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz w zakresie promocji i organizacji wolontariatu;
- uwzględnienia możliwości zawierania przez Powiat umów wieloletnich umożliwiających organizacjom pozarządowym realizację zleconego zadania dłużej niż rok.
 
Ponieważ konsultacje odbywały się w trakcie posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Przewodniczący Komisji poddał wnioski pod głosowanie i po zaakceptowaniu ich przez członków Komisji Projekt wraz z wnioskami i opinią Komisji trafił na Sesję Rady Powiatu Konińskiego w dniu 9 listopada 2011 r.

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting