Skocz do zawartości

Lipiec

Aktualności

Zarząd Powiatu Konińskiego otrzymał absolutorium

Dwadzieścia trzy głosy za, jeden wstrzymujący – takim wynikiem zakończyło się głosowanie w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Konińskiego.

Na wczorajszej sesji, radni powiatu konińskiego pozytywnie ocenili wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Podstawę do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu, stanowiły wyniki kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną oraz pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu i klubów radnych.
W dalszej części obrad, Rada podjęła także 17 uchwał, m.in. w sprawach: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koninie, udzielenia pomocy finansowej gminie Kazimierz Biskupi oraz określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W drodze uchwały, radni dokonali także zmian w tegorocznym budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.
Radni wysłuchali tez informacji, dotyczącej transportu węgla z odkrywki Tomisławie, który do czasu wybudowania połączenia kolejowego z Lubstowem, ma przebiegać drogami lokalnymi, między innymi przez Wierzbinek i Boguszyce. Jak zapewnił Jarosław Czyż, naczelny inżynier do spraw inwestycji i rozwoju KWB Konin, węgiel ma być transportowany drogami powiatu tylko do końca bieżącego roku, a samochody transportowe nie będą utrudniać ruchu mieszkańcom.
Podczas obrad zatwierdzono również wniosek do Ministerstwa Infrastruktury o włączenie do wykazu dróg objętych Elektronicznym Systemem Poboru Opłat Drogowych trasy „Września – Konin”. Rozwiązanie to ma przysłużyć się zmniejszeniu liczby pojazdów zjeżdżających z autostrady na drogi alternatywne.
Sesja zakończyła się wyborem nowych wiceprzewodniczących Rady. Radni powołali do pełnienia tych funkcji: Włodzimierza Pawlaka z Towarzystwa Samorządowego oraz Andrzeja Perkowskiego z klubu Przyjazny Powiat.

Zarząd Powiatu Konińskiego otrzymał absolutorium
Zarząd Powiatu Konińskiego otrzymał absolutorium
Zarząd Powiatu Konińskiego otrzymał absolutorium
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting