Skocz do zawartości

Kwiecień

Aktualności

Każde dziecko ma swoje miejsce i prawo do szczęścia

„Ramy prawne i zasady współpracy  Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie z dyrektorami szkół i placówek oświatowych oraz organami prowadzącymi te placówki  w zakresie wspierania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, to temat spotkania, które odbyło się  29 marca  w konińskim Starostwie.
 
Organizatorami narady byli Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Koninie oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ślesinie.
 
W spotkaniu obok dyrektorów gimnazjów i przedszkoli udział wzięli wójtowie gmin: Krzymów – Tadeusz Jankowski i Rzgów – Andrzej Grzeszczak, przedstawiciele Urzędów Gmin: Kleczew, Kramsk, Wierzbinek.  Swoją obecnością spotkanie zaszczycili: przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Nowak, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Elżbieta Raźna, Naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatu Konińskiego Jerzy Drygiel, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Koninie Bożena Staszak.
 
Spotkanie prowadziła dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie – Małgorzata Sobieraj, która po powitaniu przybyłych na spotkanie gości oddała głos Elżbiecie Świder – dyrektor Kuratorium Oświaty Delegatury w Koninie.

Elżbieta Świder przedstawia cele pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanej w szkołach i placówkach oświatowych oraz idee spotkania.

Kierunki zmian w organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej przez szkoły  i placówki oświatowe w oparciu o przepisy prawa oświatowego omówił starszy wizytator Kuratorium Oświaty – Tomasz Poniecki.  Następnie w spotkaniu głos zabrała Teresa Stawicka Kierownik  PPP-P w Ślesinie Filia  w Koninie, która omawiała wpływ zmian na orzekanie i opiniowanie przez Poradnie. Podczas wystąpienia szczególną uwagę  zwróciła na wzory opinii wydawane przez PPP-P w Ślesinie od 1.02.2011.

W dalszej części spotkania Dyrektor PPP-P w Ślesinie  przedstawiła "Zasady  współpracy w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej  proponowanej przez PPP-P w Ślesinie”.

W swoim wystąpieniu dyrektor Poradni przedstawiła, także zestawienia statystyczne, które obrazują ilość dzieci w poszczególnych gminach potrzebujących pomocy psychologiczno pedagogicznej z uwagi na posiadające orzeczenie bądź opinię poradni.

Spostrzeżeniami  na temat organizacji pomocy  psychologiczno–pedagogicznej w świetle prowadzonego pilotażu, „Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami  edukacyjnymi" podzielił się dyrektor Gimnazjum w Ślesinie  – Jerzy Fijałkowski.

Na koniec spotkania ponownie głos zabrała dyrektor PPP-P Małgorzata Sobieraj przybliżając KIPU, PDW oraz IPE -T. Podczas wystąpienia  zaproponowała aby szkoły z rejonu  powiatu konińskiego  przyjęły jednolite wzory dokumentów wymaganych  zgodnie z nowym rozporządzeniem w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanej w szkołach. Przedstawiła jednocześnie propozycję  Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia oraz Plan Działań  Wspierających wypracowany przez grupę pilotażową z wielkopolski. Na prośbę uczestników spotkania propozycja KIPU i PDW zostanie zamieszczona na stronie Poradni.
 
Na zakończenie prowadząca podziękowała prelegentom za wystąpienia, organizatorom za zaangażowanie w organizację spotkania, gospodarzom za miłe przyjęcie, a  wszystkim uczestnikom za przybycie.  Prowadząca zwróciła się do uczestników spotkania aby pracując z dziećmi i na ich rzecz pamiętali że: ,,Każde dziecko jest bezcennym i niepowtarzalnym darem dla rodziny, ojczyzny i świata. Każde dziecko ma swoje miejsce i prawo do szczęścia.’’

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting