Skocz do zawartości

Grudzień

Aktualności

Z XIII sesji Rady Powiatu Konińskiego

Powiat nie będzie realizował w przyszłym roku inwestycji dofinansowanej z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – taką decyzję podjęli radni powiatu na wtorkowej sesji.
 
XIII sesja Rady Powiatu Konińskiego odbyła się 6 grudnia w Starostwie. Radni uchwalili zmiany w budżecie Powiatu na rok bieżący oraz podjęli uchwałę zmieniającą w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację. Przyjęli też informację Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie o przygotowaniach do utrzymania dróg w sezonie zimowym 2011/2012.
 
Starosta Małgorzata Waszak zwróciła się do radnych z prośbą o przeanalizowanie możliwości finansowych powiatu w kontekście realizacji zadania na drodze powiatowej nr 3221P Brzeźno – Smólnik, które uzyskało dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Zainicjowana przez Starostę dyskusja w tej sprawie zakończyła się złożeniem przez radnych wniosku o odstąpienie od realizacji zgłoszonego projektu.
 
W październiku tego roku, Powiat Koniński złożył dwa wnioski do wojewody wielkopolskiego o dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach w ramach programu budowy tzw.„schetynówek”. Do programu zakwalifikowany został projekt przebudowy drogi powiatowej nr 3221P Brzeźno – Smólnik na odcinku 2,47 km. Wiązało się to z pozyskaniem na inwestycję miliona złotych z budżetu państwa. Wsparcie finansowe w wysokości 275 tysięcy zadeklarowała też gmina Krzymów. Koszt realizacji zadania po stronie powiatu kształtował się na poziomie 2 mln 200 tys. zł.
 
Na etapie podejmowania decyzji o zgłoszeniu projektu do NPPDL nie znane były prognozy dotyczące wielkości dochodów własnych powiatu w roku 2012,  a tym samym nie można było zaplanować  środków na zadania drogowe.
 
Z opracowanego w listopadzie projektu budżetu na rok przyszły wynika, że zabezpieczone na ten cel środki są zbyt skromne, aby powiat mógł przeznaczyć na realizację „schetynówki” w gminie Krzymów  ponad 2 miliony złotych.
 
Biorąc pod uwagę trudną sytuację finansową przyszłorocznego budżetu, radni opowiedzieli się za odstąpieniem od wykonania tej inwestycji. Za taką decyzją głosowało 20 radnych, 3 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu.
 
Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze przeznaczone zostaną na drogi. O tym, na jakie konkretnie zadania zostaną rozdysponowane, radni zadecydują na początku  przyszłego roku.

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting