Skocz do zawartości

Grudzień

Aktualności

Budżet powiatu konińskiego na rok 2012 uchwalony

Dochody na poziomie 65 milionów zł i ponad 63 miliony po stronie wydatków – tak przedstawia się budżet powiatu konińskiego na rok 2012 uchwalony w czwartek  29 grudnia 2011 r. podczas XIV sesji Rady Powiatu Konińskiego.
 
Zaproponowana przez Zarząd Powiatu uchwała budżetowa przyjęta została głosami 17 radnych. Przeciwko niej opowiedziało się 7 rajców. Przyszłoroczny plan finansowy powiatu uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wszystkich komisji rady.
 
– Prace nad budżetem były trudne i wymagały dużej dyscypliny – powiedziała podczas omawiania dokumentu starosta Małgorzata Waszak. – Uwzględniając spadek dochodów oraz obowiązek zaplanowania nowych zadań ustawowych, zmniejszyliśmy wydatki osobowe i rzeczowe w odniesieniu do pierwotnie zaplanowanych przez komórki urzędu i jednostki organizacyjne na kwotę ponad 6 mln zł, dzięki czemu udało nam się wypracować nadwyżkę budżetową w wysokości 1 mln 716 tys.  zł. – dodała starosta.
 
– Budżet powiatu na 2012 rok, to plan finansowy, który pozwoli w sposób oszczędny, ale jednocześnie odpowiedzialny zaspokoić potrzeby mieszkańców i realizować nałożone przez ustawodawcę zadania – zapewniła starosta.
 
W strukturze przyszłorocznych dochodów, kształtujących się na poziomie 64 mln 900 tyś. zł największy udział ma subwencja ogólna w wysokości 26 mln 746 tyś. zł oraz dochody podatkowe na kwotę ponad 14 mln zł.
 
Po stronie wydatków, powiat zabezpieczył ponad 63 mln 183 tys. zł. Najwięcej, bo prawie16 mln 750 tys. zł samorząd przeznaczy na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą, a ponad 14 mln 600 tys. zł na zadania z pomocy i polityki społecznej.  Prawie 3,5 mln zł pochłoną remonty dróg powiatowych. Na ich budowę i modernizację, samorząd zamierza pozyskać środki ze źródeł zewnętrznych. W budżecie na rok 2012 znalazły się też wydatki inwestycyjne związane m.in.: z opracowaniem dokumentacji na budowę budynku dydaktycznego dla Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Żychlinie (212 tys. zł), rozbudowę systemu alarmowego wraz z monitoringiem w Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie(65 tys. zł) czy zakup kopiarek dla urzędu za 22 tysiące złotych.
 
Na sesji radni podjęli też 4 inne uchwały, w tym m.in. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2012-2017, a także przyjęli przyszłoroczny plan kontroli Komisji Rewizyjnej.

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting