Skocz do zawartości

Czerwiec

Aktualności

Zakończono kwalifikację wojskową w powiecie konińskim

Prawie tysiąc poborowych stawiło się na kwalifikację wojskową w powiecie konińskim.
 
Przez ponad półtora miesiąca, Powiatowa Komisja Lekarska nr 1 w Koninie określała zdolność do służby i przyznawała kategorię wojskową poborowym z powiatu konińskiego.
 
W tym roku, przed komisję lekarską stawiło się 981 mężczyzn urodzonych w 1992 roku. Przebadano także 10 osób z roczników starszych i 4 kobiety – absolwentki kierunków przydatnych do służby wojskowej.
 
Kwalifikacja przebiegała bez zakłóceń, a frekwencja wyniosła ponad 97%.  Na 27 osób, które nie stawiły się przed Komisją, w 17 przypadkach nie usprawiedliwiono nieobecności. Główną przyczyną niestawiennictwa był wyjazd do pracy zagranicą i niedopełnienie obowiązku zgłoszenia tego faktu odpowiednim organom.
 
Za zdolnych do odbywania służby wojskowej oraz pełnienia takiej służby poza granicami kraju, Komisja uznała 919 osób. Kategorię „E” (całkowicie niezdolny do służby) otrzymało 27 badanych, a 49 osób zostało zakwalifikowanych, jako niezdolne do odbywania służby w czasie pokoju. Na badania dodatkowe skierowano 23 poborowych.
 
Koordynatorem kwalifikacji wojskowej w powiecie konińskim było Biuro Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych konińskiego Starostwa. Nad jej sprawnym przebiegiem czuwali także członkowie Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 1, przedstawiciele Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Koninie, pracownicy urzędów gminnych oraz pracownicy ewidencji zatrudnieni na czas trwania kwalifikacji.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting