Skocz do zawartości

Czerwiec

Aktualności

Z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Konińskiego i Prezydenta Konina

Jak uchronić mieszkańców przed skutkami nasilenia się ruchu na drogach lokalnych po wprowadzeniu Elektronicznego Systemu Poboru Opłat Drogowych? Na to pytanie szukali odpowiedzi członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Konińskiego i Prezydenta Konina podczas wspólnego posiedzenia, które odbyło się wczoraj (27 czerwca) w Starostwie.
 
Zaproszenie do udziału w obradach komisji przyjęli posłowie: Elżbieta Streker-Dembińska i Tomasz Nowak, senator Ireneusz Niewiarowski, przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego, radni miasta i powiatu, samorządowcy z gminy Golina, Stare Miasto i Krzymów, a także przedstawiciele zarządców dróg i autostrad oraz służb porządkowych.
 
Tematem spotkania była ocena zagrożeń uzasadnionych obawą znacznego nasilenia się transportu ciężkiego na drogach lokalnych po wprowadzeniu 1 lipca tego roku Elektronicznego Systemu Poboru Opłat Drogowych.
System zastąpi dotychczas stosowane winiety i będzie obowiązywać korzystające z płatnych autostrad, dróg ekspresowych i wybranych dróg krajowych, pojazdy o całkowitej masie 3,5 tony oraz te, posiadające więcej niż 9 miejsc.
Jak wynika z przeprowadzonego przez Autostradę Wielkopolską studium ruchu w tej sytuacji, z autostrady na drogi alternatywne może zjechać nawet ok. 60% pojazdów. 

W przypadku powiatu konińskiego i Miasta Konina dotyczyć to będzie autostrady A2 na odcinku Modła – Stryków oraz drogi krajowej nr 92 na trasie Konin – Września. Użytkownicy tych dróg oraz mieszkańcy położonych wzdłuż nich miejscowości będą więc narażeni na niebezpieczeństwa, związane ze znacznym nasileniem ruchu.
Posiedzenie stało się forum do debaty nad sposobami zminimalizowania tych zagrożeń. Obradujący przedstawili różne warianty działań. Najczęściej pojawiające się w dyskusji, dotyczyły ograniczenia ruchu pojazdów do 18 ton na drogach powiatu konińskiego, zamknięcie miasta Konina dla pojazdów cięższych niż 12 ton oraz egzekwowanie tych ograniczeń przez służby porządkowe.
Temat powróci też na sesjach obydwu rad. Radni powiatowi i miejscy wystosują do Ministerstwa Infrastruktury wnioski w sprawie włączenia całego odcinka drogi krajowej nr 92 (Konin – Września) do Elektronicznego Systemu Poboru Opłat Drogowych, aby zjazdy z autostrady przestały być dla kierowców i przewoźników opłacalne.

Podczas podsumowania posiedzenia, Starosta Koniński Małgorzata Waszak zwróciła się z prośbą do służb porządkowych o zwiększenie kontroli na najbardziej obciążonych odcinkach dróg alternatywnych.
Władze powiatu i miasta zapewniły, że będą monitorowały sytuację na bieżąco i podejmowały dalsze kroki w celu minimalizowania negatywnych dla mieszkańców skutków wprowadzenia Elektronicznego Systemu Poboru Opłat Drogowych.

Z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Konińskiego i Prezydenta Konina
Z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Konińskiego i Prezydenta Konina
Z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Konińskiego i Prezydenta Konina
Z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Konińskiego i Prezydenta Konina
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting