Skocz do zawartości

Sierpień

Znamy już nominowanych w VIII edycji Konkursu Powiatowy Rolnik Roku

Do tytułu "Powiatowy Rolnik Roku 2010" pretenduje 10 gospodarzy z powiatu konińskiego. Laureatów VIII edycji konkursu poznamy podczas uroczystości dożynkowych w Rychwale.

Pomysłowość, zaradność, dobra organizacja pracy oraz wysoki poziom wiedzy z zakresu obranych kierunków produkcji, to klucz do osiągania sukcesów we współczesnym rolnictwie.
W powiecie konińskim nie brakuje nowoczesnych, prężnie działających rolników, którzy osiągają wyniki ekonomiczne plasujące ich w wielkopolskiej a nawet krajowej czołówce przedsiębiorców.
Z myślą o promocji tych najbardziej przedsiębiorczych oraz w celu popularyzacji dobrych praktyk rolniczych, od ośmiu lat konińskie Starostwo organizuje Konkurs "Powiatowy Rolnik Roku".

Wyboru najlepszych rolników dokonuje - powołana Zarządzeniem Starosty Konińskiego - Kapituła, która wizytuje gospodarstwa, zgłoszone do konkursu przez określone w regulaminie instytucje. Komisja poddaje je obiektywnej i wszechstronnej ocenie oraz kwalifikuje do grupy nominowanych i laureatów.

W latach 2003-2009, do tytułu "Powiatowy Rolnik Roku" pretendowało 107 przedsiębiorców rolnych, 65 otrzymało akty nominacji a 29 uhonorowanych zostało prestiżowym tytułem i "statuetką żniwiarza".

Do udziału w tegorocznej, VIII edycji Konkursu zgłoszonych zostało 13 gospodarstw, które w lipcu br. wizytowane były przez - powołaną Zarządzeniem Starosty Konińskiego - Kapitułę, w składzie: przewodniczący Zenon Paszek członek Zarządu Powiatu, Juliusz Kłaniecki kierownik Powiatowego Zespołu Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Elżbieta Bryl kierownik Biura Powiatowego Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Koninie, Zdzisław Łukaszewski Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu, Ewa Jakubowska kierownik Referatu KRUS i Bożena Frankowska naczelnik Wydziału Ochrony Gruntów Rolnych, Rolnictwa i Leśnictwa konińskiego Starostwa.

Kierując się takimi kryteriami, jak: efektywność gospodarowania, poziom produkcji, nowoczesność technologii, organizacja gospodarstwa i racjonalność wyposażenia oraz dobrostan zwierząt, stosowanie zwykłej dobrej praktyki rolniczej, przestrzeganie zasad bhp a także dokonując ogólnej oceny kandydatów, Kapituła postanowiła przyznać nominacje do tytułu "Powiatowy Rolnik Roku 2010":
- Elżbiecie i Walentemu Jagielskim z Lubstowa, gm. Sompolno, posiadającym 22,5 hektarowe gospodarstwo szkółkarskie, sadownicze i rolne, specjalizujące się w produkcji drzew i krzewów ozdobnych;
- Annie Kopczyńskiej z Goliny, gospodarującej na 25,46 ha ziemi własnej oraz 38,45 gruntów dzierżawionych. Działalność pani Anny koncentruje się na produkcji mleka. W gospodarstwie wyposażonym w wolnostanowiskową oborę oraz halę udojową, wydajność od jednej krowy wynosi średnio 7 tys. litrów rocznie;
- Danucie i Tadeuszowi Jędro z Kazimierowa, gm. Stare Miasto, właścicielom 18,13 hektarowego gospodarstwa o specjalizacji hodowla drobiu. Prowadzona przez rolników sprzedaż gęsi kształtuje się na poziomie 6000 sztuk rocznie;
- Agnieszce i Jackowi Krysztofik z Izabelina, gm. Kramsk, prowadzącym 28,95 hektarowe gospodarstwo i hodowlę bydła mlecznego (48 sztuk). Wydajność od jednej krowy wynosi średnio 8,1 litra mleka rocznie;
- Renacie i Dionizemu Kwiatkowskim z Budzisławia Kościelnego, gm. Kleczew, posiadającym 70 hektarowe gospodarstwo nastawione na produkcję trzody chlewnej oraz bydła rzeźnego. Rolnicy sprzedają 350 tuczników rocznie;
- Jolancie i Józefowi Nawrockim z Kuźnicy, gm. Kramsk, prowadzącym 81 hektarowe gospodarstwo specjalizujące się w produkcji zbóż i pasz oraz tuszu trzody chlewnej. Roczna sprzedaż tuczników kształtuje się na poziomie 450 sztuk;
- Halinie i Zbigniewowi Piskorskim z m.Biele, gm. Sompolno, właścicielom 12,93 hektarowego gospodarstwa nastawionego na sadownictwo. Roczne zbiory owoców z hektara wynoszą 30 ton jabłek, 10 ton gruszy, 7 ton wiśni;
- Marii i Tadeuszowi Rybarczykom z Lisewa gm. Skulsk, prowadzącym 27,6 hektarowe gospodarstwo specjalizujące się w produkcji warzyw: ziemniaka jadalnego, kalafiora, kapusty oraz warzyw korzennych. Dodatkowym kierunkiem działalności państwa Rybarczyków jest chów bydła rzeźnego. Aktualnie, w stadzie znajduje się 40 sztuk;
- Norbertowi Sieczce z Kawnic Kolonii, gm. Golina, prowadzącemu 60-hektarowe gospodarstwo nakierowane na produkcję bydła rzeźnego. Prowadzona przez rolnika sprzedaż opasów kształtuje się na poziomie 60 sztuk rocznie;
- Andrzejowi Józefowi Stasiakowi z Sompolinka, gm. Sompolno, posiadającemu gospodarstwo sadownicze, w którym roczne zbiory owoców z hektara wynoszą 40 ton jabłek, 2,5 tony czereśni. Poza działalnością rolniczą, Pan Andrzej prowadzi produkcję odczynników chemicznych.

Gospodarstwa pretendujących do tytułu Powiatowy Rolnik Roku 2010 wyróżniają się konkurencyjnością, innowacyjnością oraz stosowaniem nowoczesnych technologii, osiągają wysoki poziom produkcji i satysfakcjonujące wyniki ekonomiczne. Stanowią także przykład efektywnego korzystania z programów unijnych.

Znamy już nominowanych w VIII edycji Konkursu Powiatowy Rolnik Roku
Znamy już nominowanych w VIII edycji Konkursu Powiatowy Rolnik Roku
Znamy już nominowanych w VIII edycji Konkursu Powiatowy Rolnik Roku
Znamy już nominowanych w VIII edycji Konkursu Powiatowy Rolnik Roku
Zobacz także:
Centrum Informacji TurystycznejTłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w KoninieChopin w powiecie konińskimrozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie
© 2020 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting