Skocz do zawartości

Sierpień

Z XLI sesji Rady Powiatu Konińskiego

Sprawy drogowe i budżetowe zdominowały obrady XLI sesji Rady Powiatu Konińskiego. Pomimo okresu wakacyjnego, porządek obrad sierpniowej sesji był obszerny. Radni podjęli 11 uchwał w sprawach bieżących powiatu oraz przyjęli sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego w okresie międzysesyjnym.

Relacjonując pracę zarządu powiatu, Starosta Stanisław Bielik odniósł się także do ostatniego posiedzenia Społecznej Rady Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie. Przedstawiając radnym aktualny stan finansowy i organizacyjny konińskiego szpitala, podkreślił, iż błędem jest szukanie przyczyn zadłużenia placówki w jej złym zarządzaniu. Narodowy Fundusz Zdrowia nie zapłacił szpitalowi nadwykonań. Dodatkowo, na jego złą kondycję finansową wpływa niekorzystny algorytm podziału środków przez NFZ. Poznańskie szpitale otrzymują średnio więcej pieniędzy na leczenie, niż inne placówki w Wielkopolsce.

W części sprawozdawczej posiedzenia, Radni zapoznali się także z informacjami na temat realizowanych przez powiat inwestycji drogowych. Charakteryzując planowane działania na drogach w roku 2010, Starosta podkreślił, że środki własne powiatu kojarzone będą z funduszami z innych źródeł, w tym z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Starosta mówił między innymi o zaawansowaniu prac związanych z przygotowaniem dokumentacji przebudowy drogi z Woli Podłużnej do Różopola. Na realizację inwestycji, powiat koniński aplikował będzie o dofinansowanie z WRPO. Pozyskane środki pozwolą na zmodernizowanie aż 19-kilometrowego odcinka tej drogi. Z kolei, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych dokończona zostanie inwestycja drogowa - z Goliny do Kazimierza Biskupiego.

Po przyjęciu sprawozdania, przystąpiono do realizacji kolejnych punktów programu sesji. Radni podjęli uchwały o oddaniu gminie Wilczyn w użyczenie nieruchomości położonych w pasie dróg powiatowych: Wilczyn - Świętne i Wilczyn - Zygmuntowo. Gmina planuje je zagospodarować na chodniki i ścieżki rowerowe, o pieniądze na budowę których będzie się starać z Programu Odnowy Wsi. Poparcie radnych uzyskała także sprawa udzielenia pomocy finansowej gminie Rzgów na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Modła, ul. Olchowa". Decyzją radnych, konińskie starostwo przekaże na ten cel 125 tys. zł.

Kolejnym przejawem współpracy powiatu z samorządami lokalnymi było powierzenie gminom Wilczyn i Golina prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego. Zgodnie z treścią podjętych na posiedzeniu uchwał, samorząd gminy Wilczyn wykona zadanie polegające na budowie kanalizacji deszczowej w ulicy Cegielińskiej znajdującej się w ciągu drogi powiatowej nr 3177P a gmina Golina przeprowadzi prace remontowe na drodze powiatowej nr 3232P. Na realizację powierzonych zadań, powiat koniński przekaże gminie Wilczyn 220 tys. zł. a gminie Golina prawie 486 tys. zł.

Dużo uwagi radni poświęcili zmianom w tegorocznym budżecie. Postanowili także o zaciągnięciu przez powiat kredytu komercyjnego w wysokości 13.521.972 zł na finansowanie deficytu budżetowego w roku bieżącym.

Rada Powiatu przyjęła również statut Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Koninie.

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting