Skocz do zawartości

Sierpień

Jubileusz Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie

Dom Pomocy Społecznej w Ślesinie przygotowuje się do wielkiego święta. W tym roku, placówka obchodzić będzie 15-lecie istnienia. Uroczystości jubileuszowe odbędą się 9 września w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie.

Od początku działalności, Dom Pomocy Społecznej w Ślesinie otacza całodobową opieką najbardziej potrzebujących, świadczy usługi pielęgnacyjne, rehabilitacyjne i terapeutyczne. Spokojną przystań znajdują w nim osoby przewlekle chore, dotknięte niepełnosprawnością intelektualną.

Bardzo dobre warunki lokalowe, fachowa opieka medyczna oraz wykwalifikowana kadra specjalistów gwarantują ponad 100 pensjonariuszom przyjazny i spokojny pobyt. Uwzględniając indywidualne potrzeby mieszkańców i ich psychofizyczne możliwości, Dom oferuje mieszkańcom różne formy terapii zajęciowej. O to, by pensjonariuszom niczego nie brakowało dba 74 pracowników, w tym dziesięcioro z 15-letnim stażem pracy w placówce.

Ale początki nie były łatwe.
Ośrodek w Ślesinie powstał w 1982 roku, jako filia Domu Pomocy Społecznej w Koninie i miał zapewniać schronienie osobom potrzebującym wsparcia w okresie zimy. Z czasem, filia przekształcona została w placówkę pobytu stałego. Z powodu złego stanu technicznego obiektu oraz istniejących w nim barier architektonicznych, w 1990r. przeprowadzono w ośrodku pierwsze prace remontowe i modernizacyjne: dobudowano szyb windowy, rozbudowano pomieszczenia świetlicy i stołówki, wybudowano podjazd dla wózków.

Przełomowym momentem w historii placówki okazał się rok 1995. Zarządzeniem wojewody konińskiego, Dom Pomocy Społecznej w Ślesinie stał się samodzielną jednostką administracyjno - budżetową. W tym roku rozpoczęło się też ogromne przedsięwzięcie inwestycyjne służące poprawie bezpieczeństwa i komfortu jego mieszkańców.

Niespełna cztery lata później, w wyniku reformy administracyjnej kraju, organem prowadzącym placówki został powiat koniński i jest nim do dziś.

Od początku, władze powiatu zaangażowały się w działania na rzecz dostosowania ślesińskiego ośrodka do obowiązujących standardów opieki nad osobami niepełnosprawnymi.

W ciągu piętnastu lat działalności, Dom zmienił się nie do poznania. Przyczyniła się to tego realizacja projektu pn. "Budowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie". Trwająca 13 lat inwestycja kosztowała ponad 19 mln zł i polegała na przeprowadzeniu kapitalnego remontu starego budynku DPS-u, modernizacji bazy lokalowej oraz budowie zespołu terapeutyczno-rehabilitacyjnego. Przedsięwzięcie uzyskało także finansowe wsparcie wojewody wielkopolskiego, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska. Do dziś stanowi jedną z największych i najdroższych inwestycji powiatu. Jej zakończenie było bardzo oczekiwane, zarówno przez samorządowców, jak i mieszkańców Domu oraz ich rodzin. Zmodernizowany, nowoczesny obiekt został oddany do użytku 24 kwietnia 2008r.

Ukoronowaniem wieloletnich wysiłków związanych ze standaryzacją placówki było podjęcie w ubiegłym roku przez wojewodę wielkopolskiego decyzji zezwalającej na prowadzenie DPS w Ślesinie na czas nieokreślony.

Dom jest placówką koedukacyjną. Dziś mieszka w nim stu niepełnosprawnych intelektualnie pensjonariuszy, osób dorosłych i dzieci. Placówka przywiązuje ogromną wagę do zaspokajania indywidualnych potrzeb mieszkańców. Zapewniając im warunki do godnego życia, stwarza możliwości rozwijania wielu zainteresowań i umiejętności. Mieszkańcy uczestniczą w imprezach kulturalnych, towarzyskich a także biorą udział w różnych przedsięwzięciach artystycznych, konkursach sprawnościowych i olimpiadach specjalnych.

Już niebawem, podopiecznych Domu czekają kolejne emocje. Razem z pracownikami DPS-u oraz zaproszonymi gośćmi świętować będą jubileusz palcówki. Obchody 15-lecia Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie odbędą się 9 września. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 11.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie.

Jubileusz Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie
Jubileusz Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie
Zobacz także:
Centrum Informacji TurystycznejTłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w KoninieChopin w powiecie konińskimrozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie
© 2020 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting