Skocz do zawartości

Październik

Z XLII sesji Rady Powiatu Konińskiego

Radni powiatu konińskiego wydali wojnę dopalaczom. Na sesji, 30 września, jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przeciwdziałania ich sprzedaży i dystrybucji.

Choć na terenie powiatu konińskiego nie ma punktów handlujących dopalaczami, to radnych niepokoi ich rosnąca liczba w mieście Koninie. Przyłączając się do apelu o prawne wprowadzenie zakazu sprzedaży tych niebezpiecznych środków, Radni wypracowali stanowisko następującej treści:

"Rada Powiatu Konińskiego wyraża swoje zaniepokojenie pojawianiem się coraz większej liczby punktów sprzedaży tzw. "dopalaczy", które mają podobne działania do substancji narkotyzujących, szkodliwych dla zdrowia. Sprzedawane są one m.in. jako przedmioty kolekcjonerskie, nawozy lub jako legalna alternatywa zabronionych środków. Skalę zagrożenia zwiększa dostępność "dopalaczy" za pośrednictwem internetu.

Niewiele czasu trzeba, aby przekonać się jak dramatyczne efekty zdrowotne wywołują środki psychoaktywne, w szczególności dopuszczone do legalnego obrotu na skutek luk w obowiązującym prawie.

Nakazem chwili jest więc jak najszybsze podjęcie działań legislacyjnych, mających na celu skuteczne zakazanie obrotu środkami uzależniającymi obejmującymi także "dopalacze".

Dotychczasowe zmiany ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii są niewystarczające, bowiem spowodowały jedynie zmianę składu chemicznego sprzedawanych środków.

Mając na uwadze dobro i zdrowie mieszkańców, w tym głównie dzieci i młodzieży, Rada Powiatu Konińskiego apeluje do Marszałka Sejmu RP o przyśpieszenie prac legislacyjnych wprowadzających takie zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, które doprowadzą do zdelegalizowania sprzedaży środków psychoaktywnych łącznie z tzw. dopalaczami."

Nie wznosząc żadnych uwag, Rada Powiatu przyjęła informacje: o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu konińskiego w I półroczu 2010r. oraz sprawozdanie z półrocznej działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie.

Po wysłuchaniu informacji o stanie środowiska w powiecie konińskimi, przygotowanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, radni zwrócili się z wnioskiem o uzupełnienie jej o dane dotyczące składowiska odpadów w Goraninie i ponowne przedstawienie na najbliższym posiedzeniu Rady.

Zgodnie z porządkiem wczorajszych obrad, Rada podjęła 9 uchwał. Dotyczyły one zmiany kategorii czterech dróg z terenu powiatu, zatwierdzenia realizacji projektu "Obserwatorium Rynku Pracy Wielkopolski Wschodniej" czy też zmian w budżecie powiatu na ten rok.

W drodze uchwały, rada powiatu nadała statut Powiatowemu Ośrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie, który w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych, od nowego roku funkcjonował będzie nie jako gospodarstwo pomocnicze ale jako samodzielna jednostka budżetowa.

Radni wyrazili także zgodę na dokonanie zamiany udziałów we współwłasności nieruchomości między Powiatem Konińskim a Miastem Konin, polegającej na przekazaniu na rzecz miasta części Domu Zemełki w zamian za współwłasność budynku przy ulicy Benesza, w którym w przyszłości będzie się mieścił Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2020 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting