Skocz do zawartości

Październik

29 października, o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa rozpocznie się sesja Rady Powiatu Konińskiego.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i pytania radnych.
6. Informacja o aktualnym stanie środowiska w kontekście istnienia składowiska w Goraninie.
7. Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze 2010 r.
8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2009/2010 w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Koniński.
9. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych za 2009 rok złożonych przez osoby zobowiązane przepisami ustawy o samorządzie powiatowym.
10. Informacja o zaawansowaniu prac w drogownictwie.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wierzbinek na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 451000 Noć - Broniszewo".
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rzgów.
14. Podjęcie uchwały w sprawie darowizny nieruchomości stanowiących własność Powiatu Konińskiego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2010.
16. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
17. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
18. Zamknięcie obrad.

XLIII sesja Rady Powiatu Konińskiego

Zobacz także:
Centrum Informacji TurystycznejTłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w KoninieChopin w powiecie konińskimrozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie
© 2020 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting