Skocz do zawartości

Październik

Punkt Konsultacyjny dla Organizacji Pozarządowych

2 listopada 2010 r. rozpocznie swoją działalność Punkt Konsultacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego dla Organizacji Pozarządowych, mieszczący się przy Al. Niepodległości 16/18 w budynku "B", w pokoju 428 na IV piętrze.

W Punkcie Konsultacyjnym organizacje pozarządowe działające na terenie Wielkopolski mogą bezpłatnie uzyskać informacje i porady w zakresie zagadnień prawnych oraz finansowo-księgowych. Pomoc udzielana jest bezpośrednio podczas indywidualnej wizyty na miejscu, jak również drogą elektroniczną, telefoniczną lub za pośrednictwem faxu.

Oferta Punktu Konsultacyjnego
1. Wsparcie prowadzenia organizacji pozarządowych w zakresie: utworzenia organizacji pozarządowej, prawnych i finansowych aspektów ich funkcjonowania, a w szczególności:
• wprowadzania zmian w sferze działalności statutowej, składzie zarządu i radzie,
• prowadzenia działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe,
• sprawozdawczości,
• rezygnacji, likwidacji i wykreślenia z KRS.
2. Konsultacje i doradztwo w zakresie spraw formalno-prawnych oraz z zakresu rachunkowości w kwestiach bieżącego funkcjonowania organizacji.
3. Konsultacje i doradztwo w zakresie warunków, kryteriów i procedur dofinansowania projektów ze środków publicznych.
4. Analiza sytuacji organizacji pozarządowej i poszukiwanie optymalnych rozwiązań.

Zasady działania Punktu Konsultacyjnego
Konsultanci i specjaliści działają nieodpłatnie.
Publikacje, raporty, poradniki, broszury, ulotki i plakaty, zestawienia dotyczące zasad działania i aktywności organizacji pozarządowych wydawane przez Ministerstwa, Urząd Marszałkowski, inne instytucje publiczne i organizacje trzeciego sektora udostępniane są nieodpłatnie.
Konsultanci przyjmują sugestie, uwagi i propozycje dotyczące sposobu i zasad działania Punktu Konsultacyjnego.
Wszelkie nowinki zamieszczane będą we właściwym dziale portalu internetowego Wielkopolskie Wici.

Punkt Konsultacyjny nie będzie reprezentował organizacji pozarządowych przed sądami, instytucjami oraz nie będzie wydawał opinii prawnych. Dlatego w sprawach dotyczących współpracy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego należy kontaktować się bezpośrednio z właściwymi komórkami Urzędu.

W godzinach dyżurów istnieje możliwość uzyskania pomocy bezpośrednio w formie ustnej podczas wizyty indywidualnej.
W przypadku zapytań przekazywanych pisemnie lub za pośrednictwem faxu oraz drogą elektroniczną (e-mail) - następuje ona w przeciągu 14 dni, a w przypadku bardziej złożonych zagadnień prawnych lub księgowych - w terminie 30 dni od daty otrzymania.

Dyżury konsultantów w Punkcie Konsultacyjnym

Finanse i księgowość:
poniedziałki, środy 16:00 - 18:00
Prawo:
wtorki, czwartki 16:00 - 18:00

Dane kontaktowe:
Tel. (61) 854 13 63
Fax (61) 854 11 42.
E-mail: ngo.finanse@umww.pl (sprawy finansowo-księgowe);
ngo.prawo@umww.pl (sprawy prawne).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Organizacyjnym i Kadr pod numerem telefonu (61) 854 17 02, lub drogą elektroniczną pod adresem: pozytek@umww.pl.

Punkt dostępny jest również dla osób niepełnosprawnych.

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting