Skocz do zawartości

Maj

Z XXXVIII sesji Rady Powiatu Konińskiego

Radni pozytywnie ocenili wykonanie ubiegłorocznego budżetu i udzielili Zarządowi Powiatu absolutorium.
Minutą ciszy radni powiatu konińskiego rozpoczęli obrady. W ten sposób uczcili pamięć ofiar katastrofy samolotu pod Smoleńskiem.
 
Trzydzieste ósme posiedzenie Rady III kadencji zdominowała sprawa udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Konińskiego za rok 2009.
Ze sprawozdania, które przedstawił Starosta Stanisław Bielik wynika, że w ubiegłym roku do powiatowej kasy wpłynęło 67.230.800 zł, a wydatki wyniosły 63.914.186 zł.
Plan dochodów został więc wykonany z pewną nadwyżką (100,36%). Natomiast wynosząca ponad 5 mln zł różnica między planem a wykonaniem wydatków wyniknęła z niewykonania dwóch zadań inwestycyjnych na drogach: "Wilczogóra - Skulska Wieś" oraz "Boguszyce - Posada". Jak zapewnił Starosta, zadania te są w trakcie realizacji i zostaną zakończone w roku bieżącym. Wykonanie budżetu po stronie wydatków w 92,53%, to także efekt oszczędnej gospodarki, do której w znaczny sposób przyczyniło się obniżenie kosztów związanych z administracją.
Stanisław Bielik podkreślił też, że w ubiegłym roku utrzymany został wysoki poziom inwestycji. Na drogach powiatu zrealizowanych zostało 37 zadań za prawie 15 mln zł.
Zgodnie z planem, wykonano także szereg prac modernizacyjnych i remontowych w budynkach, będących własnością powiatu. Łącznie, wydatki te wyniosły 19.010.861 zł.
Zdaniem Starosty, zrealizowanie tak wielu ważnych zadań było możliwe dzięki doświadczeniu i profesjonalizmowi pracowników urzędu oraz jednostek organizacyjnych powiatu. Za współpracę w roku ubiegłym Starosta podziękował także radnym, władzom województwa, samorządom gminnym, instytucjom i organizacjom a także lokalnym mediom.
Po wysłuchaniu sprawozdania radni pozytywnie ocenili ubiegłoroczną gospodarkę finansową powiatu. Dali temu wyraz udzielając Zarządowi Powiatu absolutorium. Za głosowało 20 radnych, nikt nie był przeciwko, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.
Pozytywne opinie o wykonaniu przez Zarząd Powiatu budżetu w 2009 roku wydały wszystkie komisje Rady. Również Regionalna Izba Obrachunkowa nie miała do niego istotnych zastrzeżeń.
Radni chwalili ubiegłoroczny wynik powiatu w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych. Dzięki przygotowaniu dobrych wniosków i aktywnym uczestnictwie w wielu programach, do kasy powiatowej wpłynęło dodatkowych 18.863.000 zł, które zostały wykorzystane głównie na aktywne formy zwalczania bezrobocia w powiecie, sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej niepełnosprawnych i ochronę środowiska. Najwięcej środków ze źródeł zewnętrznych (ok. 6,5 mln zł) pozyskanych zostało na drogi.
 
W dalszej części obrad Rada rozpatrzyła sprawozdania z wykonania zadań w 2009 roku przez: Inspekcję Weterynaryjną, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koninie oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koninie. Radni przyjęli także informacje: o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej powiatu konińskiego i miasta Konina w roku ubiegłym oraz o stanie dróg powiatowych po sezonie zimowym i planowanych remontach bieżących i zamierzeniach inwestycyjnych w 2010 roku.
Zgodnie z porządkiem posiedzenia, Rada Powiatu podjęła także pięć uchwał.

Zobacz także:
Centrum Informacji TurystycznejTłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w KoninieChopin w powiecie konińskimrozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie
© 2020 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting