Skocz do zawartości

Maj

XXXIX sesja Rady Powiatu Konińskiego

31 maja o godz. 10.00 rozpocznie się XXXIX posiedzenie Rady Powiatu Konińskiego.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i pytania radnych.
6. Informacja o realizacji zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie w 2009 roku.
7. Informacja o działalności Lokalnej Organizacji Turystycznej "MARINA" za 2009 r.
8. Informacja o stanie realizacji Programu Promocji Zdrowia Powiatu Konińskiego w roku 2009.
9. Podjęcie uchwały w sprawie Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2010-2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Sp. z o.o. w Poznaniu i ustalenia zasad objęcia udziałów w spółce.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2010 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grodziec.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzymów.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzymów.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rychwał.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rzgów.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Skulsk.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sompolno.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wilczyn.
21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koninie.
22. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2010.
23. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
24. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
25. Zamknięcie obrad.

Zobacz także:
Centrum Informacji TurystycznejTłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w KoninieChopin w powiecie konińskimrozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie
© 2020 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting