Skocz do zawartości

Luty

Starostwo będzie kontynuować Program usuwania azbestu


Prawie półtora miliona kilogramów azbestu zniknęło z powiatu konińskiego w ciągu trzech ostatnich lat.

Powiat Koniński rozpoczął walkę z azbestem jako drugi samorząd w Wielkopolsce.
Pod koniec 2006r., Starostwo Powiatowe w Koninie dokonało analizy ilości wyrobów zawierających azbest w użytkowanych budynkach na terenie powiatu. Na podstawie ankiet nadesłanych przez urzędy gmin, ustalono, że w budownictwie indywidualnym znajduje zastosowanie ok. 49 tysięcy ton tego szkodliwego materiału.
W związku z tak powszechnym występowaniem wyrobów azbestowych w powiecie, Starosta Koniński uznał za zasadne stworzenie programu finansowego wsparcia działań polegających na ich demontażu, transporcie oraz unieszkodliwieniu.
W tym celu, Wydział Ochrony Środowiska opracował "Program usuwania azbestu na lata 2007-2012", który określił zasady i warunki korzystania z dofinansowania do prac związanych z likwidacją azbestu.
Już w pierwszym roku realizacji Programu, skorzystało z niego ponad 200 mieszkańców. Kolejne dwa lata pozwoliły usunąć prawie 1,5 miliona kilogramów azbestu z domów i budynków gospodarczych na terenie 600 nieruchomości. Konińskie Starostwo wydało na likwidację azbestu ponad 1 500 000 zł. Głównym źródłem finansowania Programu był Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska. Samorząd pozyskał na ten cel także 606 200 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu, w tym 50 000zł. stanowiły środki przyznane Starostwu w formie nagrody za uzyskanie tytułu "Powiat przyjazny środowisku".
Pomimo likwidacji Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska, Starostwo Powiatowe w Koninie będzie kontynuowało walkę z azbestem ze środków własnych. Na zadanie to, samorząd zabezpieczył w tegorocznym budżecie 300 000 zł. a także wnioskował do Wojewódzkiego Funduszu o dofinansowanie w wysokości 200 000 zł.
Przypominamy, że wnioski o udzielenie pomocy finansowej na usuniecie azbestu i wyrobów zawierających azbest należy składać w Wydziale Ochrony Środowiska konińskiego Starostwa.

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting