Skocz do zawartości

Luty

Starosta wręczył stypendia


"Osiąganie dobrych wyników w nauce zapewnia lepszy start w dorosłe życie" - powiedział Stanisław Bielik nie szczędząc pochwał i gratulacji laureatom tegorocznych stypendiów Starosty Konińskiego.
Z uzdolnioną młodzieżą z powiatu, rodzicami i nauczycielami, Starosta spotkał się 8 lutego w urzędzie z okazji wręczenia nagród finansowych za dobre wyniki w nauce.

Stypendia przyznawane są przez Zarząd Powiatu Konińskiego od 8 lat. Służą one wspieraniu rozwoju indywidualnych zdolności i zainteresowań młodych ludzi a także są formą nagrody za trud i pracę włożone we własną edukację.
Uprawnionymi do otrzymania Stypendium Starosty są uczniowie, których średnia ocen w roku poprzedzającym złożenie wniosku wyniosła 4,75 a także laureaci ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, ogólnopolskich turniejów oraz konkursów na prace naukowe.
O pomoc stypendialną mogą również ubiegać się studenci uczący się w trybie dziennym, którzy pozostają w trudnej sytuacji materialnej, tj. dochód brutto na jednego członka rodziny nie przekracza 30% najniższego wynagrodzenia.
W tegorocznym budżecie powiatu, na stypendia starosty przeznaczono 58 400 zł, tj. ponad 13 000 zł więcej niż w roku ubiegłym. Wzrosła też ich wysokość: do 250 zł miesięcznie dla ucznia oraz do 300 zł miesięcznie - dla studenta.
W gronie stypendystów znalazło się 26 uczniów szkół ponadgimnazjalnych: Kinga Karnafel, Anita Skowrońska, Alicja Wiśniewska, Martyna Moks, Danuta Liskowska, Agata Tupalska, Patryk Dybalski, Marta Kropska i Waldemar Szczepankiewicz z Zespołu w Kleczewie oraz Klaudia Mularska, Natalia Plichta, Monika Kordylewska, Monika Pietrowska, Dawid Strzelecki i Magdalena Sosnowska z Zespołu Szkół w Sompolnie a także uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie: Elżbieta Piasecka, Maciej Dunaj, Kamil Kowalewski, Monika Bugaj, Róża Maćkowska, Magdalena Trębacka, Dorota Pielacka, Anna Skwarek, Karol Kołodziejczak, Magdalena Szabelska i Kamil Sikorski.
Tegoroczne stypendia Starosty Konińskiego otrzymało także 2 absolwentów szkół powiatu, kontynuujących naukę na wyższych uczelniach: Jarosław Bućkowski student Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Koninie oraz Robert Maćkowiak studiujący na Wydziale Nauk Społecznych UAM w Poznaniu.

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2020 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting