Skocz do zawartości

Luty

Starosta Koniński zwołał posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania

O stanie przygotowania gmin i instytucji na wypadek wystąpienia zagrożenia powodziowego na terenie powiatu konińskiego, rozmawiali wczoraj w Starostwie członkowie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Na zaproszenie Starosty, w spotkaniu wzięli także udział: dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddział Rejonowy w Koninie, zastępca dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu a także przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koninie i 5 gmin leżących wzdłuż rzeki Warty.

Przedłożone na posiedzeniu informacje właściwych służb i instytucji pozwoliły ocenić sytuację w powiecie konińskim jako stabilną, obecnie na naszym terenie nie występuje zagrożenie powodziowe. Wyższe temperatury powodują topnienie śniegu zalegającego na polach, ale w stopniu nie zagrażającym podtopieniami. Zbierająca się na polach woda roztopowa na bieżąco wchłaniana jest przez niezamarznięty grunt, a na rzekach obserwuje się jedynie zlodowacenie brzegowe. Pokrywa lodowa na całej szerokości występuje tylko na kanale Warta - Gopło. Zbiornik retencyjny Jeziorsko, którego głównym zadaniem jest zabezpieczenie piętrzeniu się wody na rzece Warcie, posiada dużą rezerwą powodziową i jest w stanie przyjąć wodę roztopową z południa Polski. Ponadto, na terenie powiatu znajdują się jeszcze dwa inne zbiorniki retencyjne, które regulują poziom wody na rzece Warta: w Starym Mieście i Jezioro Lubstowskie.
Przed spotkaniem, dokonano także kontroli sprzętu przeciwpowodziowego. Wszystkie urządzenia są sprawne i w dobrym stanie. Na bieżąco monitorowany jest także stan wody na rzece oraz zbiornikach a informacje na ten temat podawane na stronach internetowych powiatu oraz RZGW. W razie zagrożenia, samorząd może również liczyć na wsparcie wojska.
Zarówno system całodobowego obiegu informacji o zagrożeniu powodziowym, który funkcjonuje między właściwymi służbami a jednostkami samorządu, jak i przewidziane na okoliczność wystąpienia powodzi procedury pozwolą odpowiednio szybko zareagować na wystąpienie ewentualnej sytuacji kryzysowej.

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting