Skocz do zawartości

Luty

Samorząd powierzy organizacjom zadania z kultury i sportu

O nowych płaszczyznach współpracy, zwiększeniu jej przejrzystości i efektywności rozmawiali w konińskim Starostwie przedstawiciele samorządu powiatu i organizacji pozarządowych.

Zaproszenie do starostwa przyjęli przedstawiciele ponad 40 organizacji z miasta i powiatu. Spotkanie miało charakter warsztatowy. Romualda Nawrocka, pełnomocnik starosty ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, przedstawiła katalog zadań publicznych, które od tego roku powierzane będą do realizacji organizacjom a także omówiła aktualną ofertę konkursową Starostwa.
Zgodnie z przedstawionym przez Pełnomocnika harmonogramem, procedury konkursowe przeprowadzane będą przez cały rok a rozpoczną się już w drugiej połowie lutego.
Na realizację zadań z kultury, sztuki, ochrony dóbr kulturalnych i tradycji, samorząd powiatu przeznaczył w tegorocznym budżecie 71 tys. zł. W trybie otwartego konkursu ofert będzie można ubiegać się o te środki na projekty związane z edukacją kulturalną
dzieci i młodzieży, organizacją i prowadzeniem amatorskiego ruchu artystycznego, upowszechnianiem kultury ze szczególnym nastawieniem na dzieci i młodzież, szkoleniem i doskonaleniem instruktorów oraz organizatorów kultury, organizacją imprez mających na celu rozwój miejscowego folkloru, rękodzieła artystycznego i ludowego, wydawaniem niekomercyjnych i niskonakładowych wydawnictw promujących tradycje i kulturę powiatu konińskiego oraz promocją działalności kulturalnej powiatu w kraju i za granicą. Z kolei, na współpracę z organizacjami w zakresie realizacji zadań sportowych, samorząd zabezpieczył w tegorocznym budżecie środki w wysokości 20 tys. zł. O dotacje na organizację szkoleń dla dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo będą mogły ubiegać się kluby sportowe oraz inne podmioty realizujące zadania statutowe z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Istotnym uzupełnieniem oferty konkursowej było udzielenie praktycznych porad odnośnie opracowywania wniosków. Wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie podzieliły się z uczestnikami spotkania Felicja Andrzejewska i Anna Lewandowska z Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich w Koninie. Z kolei, Joanna Pośnik z Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich poinformowała o możliwości uzyskania wsparcia unijnego na działalność III sektora.

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting