Skocz do zawartości

Luty

Posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego


Dziś, tj. 15 lutego, w siedzibie konińskiego Starostwa obraduje Zarząd Powiatu.

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego nr 82/09 z dnia 22 stycznia 2010 r.
3. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego:
3.1. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2010 rok;
3.2. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia przez Powiat Koniński części zadań publicznych Instytucji Zarządzającej - Zarządu Województwa Wielkopolskiego z zakresu prowadzenia Punktu Informacji w ramach programów Narodowe Strategiczne Ramy wdrażanych w Województwie Wielkopolskim.
4. Informacja o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej w powiecie konińskim za rok 2009.
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Konina i powiatu konińskiego w 2009 roku.
6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie za 2009 rok.
7. Informacja o gospodarowaniu Powiatowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 r.
8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowych w szkołach prowadzonych przez Powiat Koniński.
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego:
9.1. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2010 rok;
9.2. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Konińskiego za IV kwartał 2009 r.;
9.3. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację - w roku 2010 zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
10. Informacja z realizacji udzielonych zamówień publicznych w roku 2009 w trybie ustawy - prawo zamówień publicznych.
11. Informacja o działalności Rzecznika Prasowego Starostwa Powiatowego w Koninie w 2009 r.
12. Rozpatrzenie sprawy dotyczącego wydania decyzji o wygaszeniu w części prawa trwałego zarządu nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Konińskiego ustanowionego na rzecz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie.
13. Podsumowanie roku sportowego 2009.
14. Aneks do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2009/2010 Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rychwale.
15. Przyjęcie Planu pracy Zarządu Powiatu Konińskiego na 2010 rok.
16. Sprawy bieżące.

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting