Skocz do zawartości

Luty

Łatwiejszy dostęp do przepisów prawnych dla mieszkańców powiatu

Starostwo Powiatowe w Koninie ułatwiło dostęp mieszkańcom powiatu do przepisów prawnych zawartych w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich. Każdy zainteresowany może przejrzeć najnowsze przepisy w Punkcie Informacyjnym Starostwa.

Wraz z początkiem nowego roku weszły w życie Ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, która poszerza i ułatwia obywatelom dostęp do treści aktów prawnych. Zgodnie ze zmianami w art. 26 ustawy, urzędy organów samorządu terytorialnego zobowiązane są nieodpłatnie udostępniać Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie lub zawarte w nich akty normatywne i inne akty prawne (w tym orzeczenia) na stronach internetowych tych urzędów. Ponadto również te publikacje powinny być dostępne w formie elektronicznej, do powszechnego wglądu, w siedzibie i w godzinach pracy tych urzędów, w miejscu do tego przeznaczonym. W Starostwie Powiatowym w Koninie takim miejscem jest Punkt Informacyjny, gdzie można osobiście bądź przy pomocy pracownika Starostwa skorzystać z przeznaczonego do tych celów komputera i dokonać przeglądu Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.
Jeszcze łatwiej mają Ci wszyscy, którzy korzystają z Internetu. W Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Koninie w zakładce "Prawo" znajdują się linki do Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting