Skocz do zawartości

Luty

Chopin na sesji Rady Powiatu Konińskiego


Po raz pierwszy na posiedzeniu Rady Powiatu Konińskiego zabrzmi muzyka Fryderyka Chopina.

Starostwo zainaugurowało już Rok Chopinowski w powiecie, dedykując kompozytorowi kalendarz na 2010 rok a także uruchamiając na stronie internetowej specjalną zakładkę z informacjami przybliżającymi życie i twórczość Chopina oraz związane z obchodami wydarzenia i imprezy.

Dwusetną rocznicę urodzin kompozytora, postanowili na najbliższej sesji uczcić także radni powiatu konińskiego. Z tej okazji, wtorkowe obrady poprzedzi recital uczniów Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Ignacego Paderewskiego w Koninie.

XXXVI sesja Rady Powiatu Konińskiego odbędzie się 23 lutego, o godzinie 10.00 w sali 252 urzędu.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
4. Inauguracja Roku Chopinowskiego w Powiecie Konińskim.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i pytania radnych.
7. Analiza stanu bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej w powiecie konińskim za rok 2009.
8. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta Konina i powiatu konińskiego w 2009 r.
9. Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2009 r.
10. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy Koninie za 2009r.
11. Informacja o gospodarowaniu w 2009 r. Powiatowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
12. Informacja o działalności kontrolnej Starostwa w 2009 r.
13. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Koniński.
14. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Powiatu Konińskiego za 2009 r.
15. Sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej za 2009 r.
16. Przyjęcie planu pracy Rady Powiatu Konińskiego oraz Komisji Rady Powiatu Konińskiego na 2010 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej określonych w art. 30 ust.4 i 4a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
19. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Miastu Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej.
20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia przez Powiat Koniński części zadań publicznych Instytucji Zarządzającej - Zarządu Województwa Wielkopolskiego z zakresu prowadzenia Punktu Informacyjnego w ramach programów Narodowe Strategiczne Ramy wdrażanych w Województwie Wielkopolskim.
21. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2010.
22. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
23. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
24. Zamknięcie obrad.

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting