Skocz do zawartości

Listopad

Powiat zakończył kolejną inwestycję drogową

Ponad dziesięć kilometrów nowej nawierzchni, chodniki, przejścia dla pieszych, zatoki autobusowe oraz zjazdy na posesje, to efekt przebudowy drogi powiatowej nr 3181P Wilczogóra - Skulska Wieś, która dziś oficjalnie oddana została do użytku.

Projekt modernizacji drogi powiatowej nr 3181P realizowany był na długości 10,2 km w dwóch odcinkach: Wilczogóra - Wturek oraz Wturek - Skulska Wieś i trwał ponad pół roku. Całe przedsięwzięcie kosztowało ponad 12 mln zł i w połowie sfinansowane zostało ze środków zewnętrznych, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Odbiór techniczny inwestycji nastąpił pod koniec października, a uroczyste otwarcie zmodernizowanej drogi odbyło się 9 listopada w miejscowości Dzierżysław.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali Stanisław Bielik Starosta Koniński, Andrzej Nowak Przewodniczący Rady Powiatu Konińskiego, Antoni Klonowski Wójt Gminy Skulsk, Piotr Kamiński Sekretarz Gminy Wilczyn oraz sprawujący nadzór merytoryczny nad inwestycją Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie Zbigniew Winczewski.
W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele samorządów: powiatowego, gmin Skulsk i Wilczyn, a także pracownicy firmy - wykonawcy inwestycji, dziennikarze oraz mieszkańcy.

"Przebudowa drogi powiatowej nr 3181P Wilczogóra - Wturek - Skulska Wieś" to największa inwestycja drogowa zrealizowana przez samorząd powiatu konińskiego w ciągu ostatnich 12 lat.
Poza modernizacją 10,2 km odcinka drogi, w ramach projektu wykonane zostało 6 skrzyżowań, wybudowano ponad 6 km chodników, utwardzono pobocza i wykonano podjazdy do posesji oraz zatoki autobusowe. Parametry techniczne drogi zostały podwyższone także dzięki poszerzeniu jezdni ok. 7 m w pasie ulicznym oraz do 6 m w pozostałym przekroju drogowym.
Podsumowując, cały odcinek objęty przebudową stanowi wizualnie estetyczny, a przede wszystkim przemyślany pod względem bezpieczeństwa ciąg komunikacyjny.

Realizacja projektu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3181P relacji Wilczogóra - Skulska Wieś" wpłynie korzystnie na poprawę warunków komunikacyjnych na tym odcinku, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ma ona nie tylko duże znaczenie logistyczne dla mieszkańców gmin Skulsk i Wilczyn, ale wpływa na spójność całego układu komunikacyjnego w północno - zachodniej części powiatu. Dzięki przebudowie zwiększy się także dostęp do obszarów inwestycyjnych decydujących o rozwoju gmin Wilczyn i Skulsk.

Powiat zakończył kolejną inwestycję drogową
Powiat zakończył kolejną inwestycję drogową
Zobacz także:
Centrum Informacji TurystycznejTłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w KoninieChopin w powiecie konińskimrozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie
© 2020 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting