Skocz do zawartości

Listopad

Ostatnia sesja Rady Powiatu Konińskiego III kadencji


Radni powiatu konińskiego zakończyli oficjalnie pracę w tej kadencji samorządu.

Radni powiatowi spotkali się 10 listopada w Starostwie na czterdziestej czwartej i zarazem ostatniej w tej kadencji sesji.

W części sprawozdawczej posiedzenia, Rada zapoznała się z działalnością Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz przyjęła informację Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie o przygotowaniach do zimowego utrzymania dróg.

Realizując kolejne punkty programu sesji, Radni głosowali w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację oraz dokonali zmian w budżecie
Powiatu Konińskiego na rok 2010. Rada Powiatu udzieliła także pomocy finansowej samorządowi miasta i gminy Kleczew w wysokości 95 tys. zł na przebudowę ulic na osiedlu w Budzisławiu Kościelnym.

Ostatnia sesja w tej kadencji stała się też okazją do podsumowania czteroletniej pracy Rady. Sprawozdanie z działalności organu uchwałodawczego powiatu konińskiego w latach 2006-2010 przedstawił Przewodniczący Rady Andrzej Nowak. Rozpoczął je od przypomnienia, że wybrani 12 listopada 2006 roku radni powiatu rozpoczęli pracę 24 listopada, dokonując wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady oraz starosty konińskiego. Podczas kolejnej, grudniowej sesji kontynuowali wybory do organu wykonawczego powiatu, tj. wicestarosty konińskiego i trzech członków Zarządu Powiatu a także określili strukturę organizacyjną Rady, powołując 8 stałych komisji: rewizyjną, statutowo-regulaminową, budżetową, prawa i porządku publicznego, oświaty, kultury i sportu, rolnictwa i ochrony środowiska, rozwoju i infrastruktury oraz spraw społecznych.

W tej kadencji, radni powiatu konińskiego spotkali się na 44 sesjach, podczas których podjęli 258 uchwał oraz zgłosili 179 interpelacji i wniosków. Pracę rady wspierało 8 komisji stałych, które obradowały na 303 posiedzeniach. Komisje zgłosiły 20 wniosków oraz wypracowały 433 opinie w sprawach będących przedmiotem obrad Rady.

Rada podjęła także 5 stanowisk, które skierowała do organów administracji rządowej oraz Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Dotyczyły one cen skupu żywca wieprzowego, strajku pracowników służby zdrowia, likwidacji Cukrowni "Gosławice", sprzedaży i dystrybucji tzw. "dopalaczy" oraz potrzebie podjęcia działań legislacyjnych w zakresie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej.

Rada Powiatu Konińskiego zakończyła dziś oficjalnie pracę w tej kadencji samorządu. Był czas na podsumowania i podziękowanie za pracę. Każdy radny otrzymał pamiątkowy dyplom. Zarządowi Powiatu oraz Radnym podziękowania za współpracę złożyli również dyrektorzy powiatowych jednostek organizacyjnych.

Czterdziestą czwartą sesję rady zakończyła sesja fotograficzna. W kronice powiatu nie zabraknie wspólnego zdjęcia przedstawicieli samorządu powiatu konińskiego III kadencji.
Ostatnia sesja Rady Powiatu Konińskiego III kadenc
Ostatnia sesja Rady Powiatu Konińskiego III kadenc
Zobacz także:
Centrum Informacji TurystycznejTłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w KoninieChopin w powiecie konińskimrozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie
© 2020 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting