Skocz do zawartości

Listopad

Nabór do Narodowych Sił Rezerwowych

Narodowe Siły Rezerwowe, to rodzaj ochotniczej służby wojskowej tworzony na potrzeby reagowania kryzysowego oraz wzmocnienia jednostek wojskowych w sytuacjach kryzysowych i na czas wojny. Tworzą ja żołnierze rezerwy, którym nadano przydziały kryzysowe na stanowiska służbowe.

Ochotnicy do NSR z terenu administrowanego przez WKU w Koninie głównie uzupełniają szeregi 33 Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu (JW.. 3293). Tam również będą odbywać ćwiczenia wojskowe w terminach ustalonych przez Dowódcę JW. (do 30 dni ćwiczeń w ciągu roku).

Zadaniem NSR, tak i całych Sił Zbrojnych, jest zapewnienie suwerenności i niepodległości Narodu Polskiego oraz jego bezpieczeństwa i pokoju. Żołnierze NSR będą brać udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych (pożary, powodzie) i likwidacji ich skutków, akcjach poszukiwawczych ratowaniu życia ludzkiego, oczyszczaniu terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu.

Dlatego tak istotnym jest, aby żołnierze NSR pełniący służbę w garnizonie Powidz wywodzili się z naszego terenu. W związku z powyższym Wojskowa Komenda Uzupełnień informuje, iż liczba wolnych stanowisk do NSR w JW. 3293 w Powidzu wynosi tylko 40 miejsc.

Zobacz także:
Centrum Informacji TurystycznejTłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w KoninieChopin w powiecie konińskimrozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie
© 2020 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting