Skocz do zawartości

Listopad

Dobiegają końca prace na drodze Wilczogóra - Skulska Wieś

Powiat Koniński kończy przebudowę ponad 10 km drogi powiatowej nr 3181P relacji Wilczogóra - Skulska Wieś. Oficjalne otwarcie zmodernizowanej drogi odbędzie się 9 listopada br.

Inwestycja obejmuje modernizację nawierzchni drogi na odcinku 10,2 km a także budowę chodników, przejść dla pieszych, zjazdów na posesje, zatoki autobusowej oraz podwyższenie parametrów technicznych drogi.

Realizacja całego przedsięwzięcia pochłonie ponad 12 mln zł. W połowie zostanie sfinansowana ze środków zewnętrznych, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wykonaniem projektu zajmuje się, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego, firma Skanska Oddział Budownictwa Drogowo - Mostowego w Poznaniu, a nadzór inwestorski nad przedsięwzięciem sprawuje Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 3181P został zgłoszony do WRPO z powodu złego stanu technicznego jej nawierzchni, która posiadała liczne ubytki, spękania i nierówności. Normatywnych wymogów nie spełniały też krawędzie jezdni. Po obu stronach drogi znajdowały się pobocza gruntowe o zmiennej szerokości. Wyprofilowania wymagały rowy odwadniające. Liczne spadki na jezdni utrudniały odpływ wody deszczowej z korpusu drogi, co w konsekwencji powodowało dalszą degradację istniejącej nawierzchni.

Zmodernizowanie drogi powiatowej nr 3181P wpłynie na poprawę bezpieczeństwa wszystkich jej użytkowników a także ułatwi mieszkańcom okolicznych miejscowości dojazd do pracy i szkół.

W listopadzie br., samorząd powiatu konińskiego ukończy kolejne dwie duże inwestycje drogowe: modernizację 12,5 km odcinka drogi Sporne - Rzgów i przebudowę 8 km drogi Nowa Wieś - Mostki.

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting