Skocz do zawartości

Lipiec

XLI sesja Rady Powiatu Konińskiego

3 sierpnia, o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Starostwa rozpocznie się kolejna w tym roku sesja Rady Powiatu Konińskiego.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i pytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Koninie.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2010 roku.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości położonej w pasie drogowym drogi powiatowej Wilczyn - Świętne.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości położonej w pasie drogowym drogi powiatowej Wilczyn - Zygmuntowo.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Wilczyn.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Golina.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rzgów na realizację zadania pn. " Przebudowa drogi gminnej: Modła, ul. Olchowa".
15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2010.
16. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
17. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
18. Zamknięcie obrad.

Zobacz także:
Centrum Informacji TurystycznejTłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w KoninieChopin w powiecie konińskimrozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie
© 2020 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting