Skocz do zawartości

Lipiec

O wędkowaniu bez mandatu

Wykroczenia wędkarskie nie należą do rzadkich w powiecie konińskim. W ciągu półrocza tego roku, organy wykonujące kontrole wód i wędkarzy ujawniły czterdzieści dwa przypadki kłusownictwa.


Powiat koniński, to prawdziwy raj dla wędkarzy. Amatorzy tego sportu przybywają tu na łowy nie tylko w sezonie wakacyjnym. Ciepłe kanały pozwalają bowiem na wędkowanie przez cały rok.

Aby jednak przygoda wędkarska nie zakończyła się mandatem, utratą sprzętu do wędkowania czy nawet postępowaniem karnym, trzeba pamiętać o załatwieniu formalności uprawniających do amatorskiego połowu ryb.

Warunkiem koniecznym do legalnego połowu ryb na polskich wodach jest posiadanie karty wędkarskiej. Dokument ten wydawany jest bezterminowo osobom dorosłym oraz młodzieży od lat 14 przez właściwe dla miejsca zamieszkania starostwo powiatowe. "W powiecie konińskim, karty wędkarskie posiada aktualnie 2685 mieszkańców. Tyle kart wydało konińskie Starostwo od 1999 roku" - informuje inspektor Wanda Majchrzak z Wydziału Ochrony Środowiska. "Nie oznacza to absolutnie, że na wodach naszego regionu w ciągu roku może wędkować tylko tyle osób. Dokument ten, choć wydawany przez starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, uprawnia do wędkowania na terenie całego kraju" - zapewnia inspektor.

Podstawą starań o kartę wędkarską jest zaliczenie egzaminu ze znajomości ochrony i połowu ryb. Prawo do egzaminowania ma Polski Związek Wędkarski, największa organizacja zrzeszająca miłośników tego sportu, oraz kilka innych stowarzyszeń. Po zdanym egzaminie kartę odbiera się w wydziale ochrony środowiska właściwego starostwa.

"Do Wydziału Ochrony Środowiska należy złożyć wniosek wraz z pisemnym zaświadczeniem potwierdzającym pozytywny wynik egzaminu, zdjęciem formatu legitymacyjnego oraz dowodem dokonania wpłaty w wysokości 10 zł na konto Starostwa Powiatowego w PKO BP O/Konin Nr 95 1020 2746 0000 3102 0019 8945 z dopiskiem za wydanie karty wędkarskiej" - mówi Wanda Majchrzak -" Starając się, natomiast, o kartę dla dziecka, które nie ukończyło 14 roku życia, do wniosku należy dołączyć oświadczenie rodzica, opiekuna, że wędkowanie będzie się odbywało pod opieką osoby dorosłej".

Po odebraniu karty wędkarskiej należy jeszcze uzyskać zezwolenie użytkownika rybackiego wody, na której mamy zamiar wędkować. Każdy akwen wodny stanowi czyjąś własność: Polskiego Związku Wędkarskiego, lokalnego klubu wędkarskiego czy spółki rybackiej. Jeśli chcemy łowić ryby na danym akwenie, powinniśmy dowiedzieć się, kto jest jego właścicielem i udać się do niego po pozwolenie na połów. Przedstawiamy wówczas kartę wędkarską i na jej podstawie wydawane jest nam pozwolenie.

Wędkowanie bez zezwolenia (a tym samym ważnej składki) jest równoznaczne z połowem bez dokumentu uprawniającego do takiego połowu i stanowi wykroczenie. Właściwe służby mogą wówczas nałożyć mandat karny w wysokości 200 zł. W razie odmowy przyjęcia mandatu sprawa kierowana jest do właściwego miejscowo sądu grodzkiego.

Amatorski połów ryb w Polsce regulują dwie ustawy - w wodach śródlądowych ustawa o rybactwie śródlądowym, a w wodach morskich ustawa o rybołówstwie morskim. Te akty prawne, wraz z wydawanymi w formie ministerialnych rozporządzeń przepisami wykonawczymi, są podstawą dla wszystkich przepisów dotyczących wędkarstwa. Warto tez wiedzieć, że do kontroli przestrzegania wyżej wymienionych przepisów uprawnieni są: Państwowa Straż Rybacka, Społeczna Straż Rybacka, Policja, Straż Ochrony Mienia PZW, Państwowa Straż Łowiecka, Straż Leśna, Straż Parków Narodowych i Krajobrazowych.

Wędkarstwo, to przyjemna forma spędzenia czasu w zaciszu dzikiej przyrody z dala od ulicznego gwaru. Warto więc, zamiast narażać się na niepotrzebny stres i problemy, zaopatrzyć się w kartę wędkarską oraz dopełnić pozostałych formalności. Jeziora powiatu konińskiego czekają. To wdzięczne łowiska obfitujące w różnorodne gatunki ryb, od popularnych leszczy, okoni, karpi, szczupaków i sandaczy, po płocie, liny, węgorze aż po olbrzymich rozmiarów amury i tołpygi. Zapraszamy.

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2020 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting