Skocz do zawartości

Lipiec

Jak bronić się przed nieuczciwością biur podróży

Jak bronić się przed nieuczciwością biur podróży? W jaki sposób egzekwować swoje prawa, gdy organizator wypoczynku, nie dotrzymując istotnych warunków umowy, zamienił wakacje naszych marzeń w prawdziwy koszmar? To pytania najczęściej kierowane w ostatnim czasie do Bernadety Szmytki Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

Choć sezon wakacyjny dopiero na półmetku, biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów odwiedziło już kilkunastu niezadowolonych z wypoczynku turystów.
Nie jesteśmy wobec tego problemu bezsilni. Przede wszystkim usługi turystyczne podlegają reklamacji. Jeżeli okaże się, że impreza, w której uczestniczymy, nie spełnia wymogów wskazanych w umowie, niezwłocznie powinniśmy na piśmie powiadomić o tym organizatora. Pamiętać należy o sporządzeniu pisma reklamacyjnego w dwóch egzemplarzach. Ten, który zatrzymamy dla siebie powinien mieć potwierdzenie przyjęcia żądania przez przedsiębiorcę. W celu pełnego zobrazowania niezgodnego z umową stanu faktycznego, warto sporządzić dokumentację fotograficzną oraz zebrać dane kontaktowe osób, które mogą nasze słowa potwierdzić - wyjaśnia Bernadeta Szmytka.
Aby ustrzec się przed nieudanym wypoczynkiem i zaoszczędzić sobie przykrości związanych z dochodzeniem roszczeń reklamacyjnych, powinniśmy poświęcić trochę czasu na poznanie podstawowych zasad regulujących rynek usług turystycznych zanim urlop zaplanujemy.
Przy wyborze oferty turystycznej, warto zwrócić uwagę na zawartość i czytelność broszury informującej o cenie usługi turystycznej, miejscu pobytu stacjonarnego lub planowanej trasie wycieczki objazdowej, charakterystyce środka transportu, położeniu, rodzaju i kategorii obiektu zakwaterowania, ewentualnym programie zwiedzania i innych atrakcjach turystycznych, z których będziemy mogli skorzystać za dodatkową opłatą.
Jeszcze przed zawarciem umowy, powinniśmy domagać się od organizatora wyjazdu informacji o przepisach wizowych, paszportowych i sanitarnych obowiązujących w kraju, do którego się wybieramy a także o wymaganiach zdrowotnych, zakresie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej.
Przede wszystkim jednak, przed podpisaniem umowy o świadczenie usług turystycznych należy dokładnie zapoznać się z jej treścią. Dokument powinien zawierać niezbędne informacje na temat imprezy i jednoznacznie określać obowiązki organizatora wypoczynku. W umowie mogą tez znaleźć się zapisy dotyczące obowiązków, które klient musi spełnić aby później mógł domagać się odszkodowania.
Jeżeli natomiast przed rozpoczęciem realizacji usługi turystycznej, ulegną zmianie istotne warunki umowy, powinniśmy zostać o nich niezwłocznie poinformowani przez organizatora wypoczynku. W takiej sytuacji możemy przyjąć proponowaną przez biuro zmianę lub zrezygnować z wyjazdu - organizator musi wówczas zwrócić nam wszystkie poniesione dotychczas koszty i nie ma prawa żądać zapłaty kary umownej.
Przed wizytą w biurze podróży, warto zapoznać się z przepisami ustawy o usługach turystycznych (z dnia 29 sierpnia 1997 r.) a w razie wątpliwości skorzystać z bezpłatnej porady Powiatowego Rzecznika Konsumentów, którego biuro mieści się w konińskim Starostwie, w pokoju nr 361.

Jak bronić się przed nieuczciwością biur podróży
Jak bronić się przed nieuczciwością biur podróży
Zobacz także:
Centrum Informacji TurystycznejTłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w KoninieChopin w powiecie konińskimrozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie
© 2020 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting
Błąd krytyczny- futureCMS
Błąd:Wystąpił błąd krytyczny.
Info:System automatycznie poinformował twórcę strony o wystąpieniu błędu.