Skocz do zawartości

Kwiecień

Zakończono kwalifikację wojskową w powiecie konińskim

Ponad tysiąc poborowych stawiło się na kwalifikację wojskową, która rok temu zastąpiła dotychczasowy pobór.

Przez ponad półtora miesiąca, Powiatowa Komisja Lekarska nr 1 w Koninie określała zdolność do służby i przyznała kategorię wojskową poborowym z powiatu konińskiego.
W tym roku przed wojskową komisję lekarską stawiło się 1022 mężczyzn z rocznika podstawowego, tj. urodzonych w 1991 roku. Wojsko upomniało się też o 31 mężczyzn, którzy zostali wcześniej uznani za czasowo niezdolnych do czynnej służby wojskowej oraz o 6 kobiet, urodzonych w latach 1986-1991, które studiowały lub studiują na kierunkach przydatnych do służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa przebiegała bez zakłóceń, a frekwencja wyniosła ponad 98 %.
Na 19 osób, które nie stawiły się przed Komisją, w 7 przypadkach nie usprawiedliwiono nieobecności. Główną przyczyną niestawiennictwa był wyjazd do pracy zagranicą i niedopełnienie obowiązku zgłoszenia tego faktu odpowiednim organom. Ponadto, dwie osoby uchylające się od obowiązku stawienia do kwalifikacji zostały doprowadzone przez policję.

Za zdolnych do odbywania służby wojskowej oraz pełnienia takiej służby poza granicami kraju, Komisja uznała 934 osoby (tj. 91,4 badanych). Kategorię "E" (całkowicie niezdolny do służby) otrzymało 25 badanych, a 63 osoby zostały zakwalifikowane jako niezdolne do odbywania służby w czasie pokoju. Na badania dodatkowe skierowano 31 poborowych.

Koordynatorem kwalifikacji wojskowej w powiecie konińskim było Biuro Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych konińskiego Starostwa. Nad jej sprawnym przebiegiem czuwali także członkowie Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 1, przedstawiciele Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Koninie, pracownicy urzędów gminnych oraz pracownicy ewidencji zatrudnieni na czas trwania kwalifikacji.

Zobacz także:
Centrum Informacji TurystycznejTłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w KoninieChopin w powiecie konińskimrozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie
© 2020 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting