Skocz do zawartości

Kwiecień

Obchody Dnia Ziemi w Żychlinie, to ważne wydarzenie ekologiczne o ponadpowiatowym charakterze. W tegoroczną edycję imprezy włączyło się aż 520 uczniów. To prawdziwy rekord - powiedziała Dyrektor Anna Matczak - Gaj podczas inauguracji powiatowych obchodów Dnia Ziemi, które odbyły się 22 kwietnia w żychlińskim kompleksie dydaktyczno - sportowym.

Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych Żychlinie po raz piąty podjął się organizacji Święta Ziemi. Tym razem, przebiegało ono pod hasłem "Różnorodność w nas, bioróżnorodność wokół nas". Co roku, obchody Dnia Ziemi koncentrują się wokół innych problemów ekologicznych, które aktualnie podnoszone są na arenie światowej i państwowej. Rok 2010 zdominowała tematyka bioróżnorodności a Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło go Międzynarodowym Rokiem Różnorodności Biologicznej.
Powiatowe uroczystości z okazji Święta Ziemi również skupiły się na zagadnieniach związanych z ochroną ekosystemów, naturalnych siedlisk i gatunków a także na propagowaniu zachowań sprzyjających ochronie różnorodności biologicznej.
Aby przybliżyć problem zaniku bioróżnorodności w środowisku, uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie zaprosili swoich kolegów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w sześciu konkursach tematycznych. Zainteresowanie młodzieży konkursami przeszło oczekiwania organizatorów. Aż 520 uczniów podjęło ekologiczne wyzwanie i zaangażowało się w przygotowanie prezentacji multimedialnych poświęconych wymarłym i wytępionym gatunkom, albumów roślin chronionych w Polsce, czy też "żywej" reklamy produktu ekologicznego. Nie zabrakło tematycznych plakatów oraz zdjęć przedstawiających różnorodność i piękno drzew. Prawdziwą niespodzianką była wystawa, ponad 300 nadesłanych na konkurs, karmników i budek lęgowych dla ptaków.
Tematyka dotycząca bioróżnorodności jest szeroka i choć nie udało się omówić wszystkich jej aspektów, uczestnicy konkursów wykazali się nie tylko znajomością problemu, ale i troską o zachowanie różnorodności biologicznej w środowisku.
Tradycyjnie, finał powiatowych uroczystości z okazji Dnia Ziemi odbywał się pod honorowym patronatem Starosty Konińskiego. Starosta Stanisław Bielik podziękował młodzieży za aktywny udział w obchodach Święta Ziemi, a zwycięzcom konkursów wręczył ufundowane przez konińskie Starostwo nagrody.
Uroczystości w Żychlinie zakończył spektakl pt. "Zielona afera czyli ostatnie śledztwo inspektora Zgrozy" w wykonaniu aktorów działających przy Ośrodku Edukacji i Kultury Ekologicznej w Gdańsku.
 

Lista nagrodzonych w konkursach przeprowadzonych w ramach powiatowych obchodów Dnia Ziemi w Żychlinie.Konkurs na plakat "Świat kolorem malowany-cztery pory roku"
Szkoły gimnazjalne:
I miejsce: Paulina Gruszczyńska z Gimnazjum nr 7 w Koninie; Grażyna Tylkowska z Gimnazjum nr 7 w Koninie
II miejsce: Magdalena Katulska z gimnazjum w Golinie
III miejsce: Monika Gulczyńska z Gimnazjum nr 7 w Koninie; Patrycja Wróbel z gimnazjum w Liścu

Szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce: Patrycja Niedzielska z ZSP w Kleczewie
II miejsce: Daria Śrubas z ZSE-U w Żychlinie
III miejsce: Aleksandra Kowalska z ZSE-U w Żychlinie

Konkurs fotograficzny "Piękno naszych drzew w obiektywie
Szkoły gimnazjalne
I miejsce: Edyta Wolicka z Gimnazjum w Golinie
II miejsce: Julita Kwiryng z Gimnazjum w Rychwale
III miejsce: Dominika Cieślarska z Gimnazjum nr 6 w Koninie

Szkoły ponadgimnazjalne
I miejsce: Magdalena Szymczak z ZSP w Kleczewie
II miejsce: Kamila Szymczak z ZSE-U w Żychlinie
III miejsce: Małgorzata Karnecka z ZSE-U Żychlinie

Konkurs na karmnik lub budkę lęgową
Szkoły gimnazjalne
I miejsce: Natalia Kobierska z Gimnazjum w Golinie
II miejsce: Szymon Krzyżak z Gimnazjum w Liścu
III miejsce: Sebastian Janiak z Gimnazjum w Liścu

Szkoły ponadgimnazjalne
I miejsce: Karolina Mróz z ZSE-U w Żychlinie
II miejsce: Magdalena Marciniak z ZSE-U w Żychlinie
III miejsce: Mariusz Kowalewski z ZSE-U w Żychlinie

Konkurs na album "Rośliny chronione w Polsce"
Szkoły gimnazjalne
I miejsce: Patrycja Szejna z Gimnazjum nr 7 w Koninie
II miejsce: Natalia Łukowska z Gimnazjum nr 7 w Koninie
III miejsce: Magdalena Kaszuba z ZSE-U w Żychlinie

Szkoły ponadgimnazjalne
I miejsce: Adrianna Walczak z ZSP w Kleczewie
II miejsce: Martyna Woźniak z ZSP w Kleczewie
III miejsce: Agnieszka Błaszczak z ZSE-U w Żychlinie

Konkurs na prezentacje multimedialną "Gatunki wymarłe i wytępione"
Szkoły gimnazjalne
I miejsce: Radosław Szymczak z Gimnazjum w Golinie
II miejsce: Szymon Kaszuba z ZSE-U w Żychlinie
III miejsce: Aleksander Kurz z Gimnazjum nr 3 w Koninie

Szkoły ponadgimnazjalne
I miejsce: Kamil Kowalewski z ZSE-U w Żychlinie
II miejsce: Agnieszka Ziółkowska z ZSE-U w Żychlinie
III miejsce: Łukasz Matuszak z ZSE-U w Żychlinie

Z powiatowych obchodów Dnia Ziemi w Żychlinie

Zobacz także:
Centrum Informacji TurystycznejTłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w KoninieChopin w powiecie konińskimrozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie
© 2020 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting